Speciální výstava plemene Pražský krysařík

Místo konání: Hostouň
Kontakt: pkspecialnivystava@seznam.cz
Termín: 2.8.2014

Čas: 8:30

K l u b  p ř á t e l  p s ů  p r a ž s k ý c h  k r y s a ř í k ů 

 

 S P E C I Á L N Í  VÝ S T A VA  P L E M E N E  P R A Ž S K Ý  K R Y S A Ř Í K 

s  m e z i n á r o d n í  ú č a s t í & b o n i t a c í  ( n e d ě l e ) 

 
 Hostouň u Prahy, sobota 2. srpna 2014 
Vážení přátelé, 
 dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na bohatě sponzorsky zajištěný pohodový prázdninový den s krysaříkem a jeho příznivci zahrnující Speciální výstavu pražských krysaříků včetně soutěží a překvapení. Akce se uskuteční v sobotu 2. srpna 2014 v kulturním domě v obci Hostouň. V neděli pak na stejném místě proběhne bonitace PK. Parkování, občerstvení v místě. 
 Historická obec Hostouň se nachází 16 km západně od centra Prahy. Je snadno dostupná autem po dálnici. Pro dopravu lze použít i regionální bus č.319 (zast. Hostouň - U Hřiště). 
 Pro všechny zúčastněné bude připraven sponzorský dárkový balíček a tradiční výroční originál s krysařičí tématikou, pro jednotlivé vítěze pak další hodnotné ceny. Součástí akce je doprovodný program. 
 V rámci zatraktivnění akce a vstřícnosti k vystavovatelům držíme nízké výstavní poplatky a ponecháváme možnost přihlášení do všech doprovodných soutěží zcela ZDARMA!! 
Veškeré související organizační dotazy k naší speciální výstavě případně zodpoví Helena Janková na tel.: 602 480 880. 
 
 Těšíme se na Vaši účast! 
 www.krysarik-special.wbs.cz
PROPOZICE
PŘIHLÁŠKA