Klubová výstava - Pekingský palácový psík

Místo konání: Stehelčeves
Kontakt: tel: 777 139 174 email:kavalkova.k@seznam.cz
Termín: 11.10.2014

Čas: 9:00

ČESKOMORAVSKÁ  KYNOLOGICKÁ  UNIE

PEKINÉZ  KLUB

pořádá

dne 11.10. 2014

Klubovou výstavu

 se zadáváním titulů:
 • Nejlepší štěně
 • Nejlepší dorost
 • Primus junior
 • CAJC,  BOJ
 • CAC,  Nejlepší pes/fena výstavy
 • BOV (nejlepší veterán)
 • BOB (vítěz plemene)
Místo konání  : Stehelčeves – kulturní dům
Delegovaná  rozhodčí: Mgr. Zuzana Brotánková
Program  výstavy :  
 • 09,00-09,45  přejímka psů
 • 10,00-15,00  posuzování, soutěže a vyhlášení výsledků
Uzávěrka  přihlášek:   15.9. 2014
Přihlášky zasílejte na adresu:
    
Katuše Kaválková
V. Moravce 6
27342 Stehelčeves
tel: 777  139 174
e mail:kavalkova.k@seznam.cz
K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa a doložte doklad o zaplacení. Po dohodě lze zaplatit i na místě. Příjem přihlášek nebude potvrzován, ověření je možné telefonem.
Po ukončení výstavy bude bonitace  - možnost přihlášení na bonitaci je i během výstavy.
Propozice  výstavy
Doklady pro účast na výstavě:
Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata
Veterinární předpisy :
 • Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdravá
 • Psi musí být v imunitě proti vzteklině, tj. pes byl v době od 30ti dnů do  jedno- ho roku před konáním výstavy vakcinován.
 • Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a rady 998/2003 ze dne 26.5. 2003.
 • Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou se nesmí výstavy zúčastnit.
 • Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo ke vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.
 
Výstavní řád: Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách FCI. V den pořádání výstavy musí vystavovaní psi a feny dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do určité třídy. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a kojící feny. Dále psi a feny, kterým byla exteriérová vada odstraněna chirurgickým zákrokem. Přihláškou se vystavovatel zavazuje k dodržování výstavního řádu ČMKU a je povinen řídit se pokyny pořadatelů a vedoucích kruhů při průběhu akce. V případě, že by se výstava z objektivních příčin nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů s výstavou spojených. Pořadatel neodpovídá za případné škody způsobené psem či fenou vystavovatele a nebere na sebe odpovědnost za zranění, ztrátu či úhyn psa.
Zadávané tituly:
 • Nejlepší štěně
 • Nejlepší dorost
 • Primus junior
 • CAJC ČR, BOJ
 • CAC ČR , Res.CAC ČR, Nejlepší pes/fena výstavy , Vítěz plemene Nejlepší veterán, Nejhezčí pár psů, Nejlepší skupina po plemeníkovi Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší mladý vystavovatel
Soutěže:
Nejkrásnější pár psů: do této soutěže může vystavovatel přihlásit svého psa a fenu, kteří byli na výstavě posouzeni, jsou v jeho majetku, ale nemusí pocházet z jeho chovatelské stanice. 
Nejlepší skupina po plemeníkovi: do této soutěže se mohou přihlásit nejméně tři jedinci po stejném plemeníkovi/otci/ nejméně od dvou různých matek, kteří byli na výstavě posouzeni, nemusí být z jedné chovatelské stanice ani v majetku jednoho vystavovatele .
Velká chovatelská cena: do této soutěže může chovatel přihlásit nejméně tři jedince, kteří byli na výstavě posouzeni. Musí pocházet z jeho chovatelské stanice a musí být nejméně od dvou různých matek nebo dvou různých otců. Ne-musí být v majetku chovatele.
Soutěž „Dítě a pes“ : nezáleží na exteriérové kvalitě psa, ale na schopnosti dítěte psa předvést a navázat s ním kontakt.
Protest: protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Může být podán pouze z formálních důvodů a to písemně v kruhu, současně se složením jistiny 300,- Kč , která při rozhodnutí výstavního výboru v neprospěch vystavovatele 
propadá.

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 41 kB)
Přihláška  (DOC 119 kB)