CACT, dOBříš cup

Místo konání: Dobříš
Kontakt: calaina@gmail.com
Termín: 16.8.2020

Čas: 9:00 až 18:00

CACT dOBříš cup

Termín konání: Neděle 16. 8. 2020
Místo konání: 2. Základní škola, Dobříš; GPS: 49°46'44.0"N 14°10'22.4"E
Kontaktní osoba: Pavla Husáková, tel. +420 607569987, mail: calaina@gmail.com
Rozhodčí: Petra Rohlenová
Steward: Lenka Széplakiová

Otevřené třídy: OB-Z, OB 1, OB 2, OB 3 – pouze při účasti minimálně 3 týmů
Maximální počet startujících týmů: 25
Program:
Program bude upřesněn po uzávěrce.

Startovné: člen klubu Obedience CZ ....................600,- Kč
nečlen klubu Obedience CZ ................ 650,- Kč

Platbu: zasílejte na účet č. 2601813356/2010, VS 16082020, zpráva pro příjemce: OB závod + příjmení
Startovné je při neúčasti týmu nevratné.

Uzávěrka přihlášek: 2. 8. 2019, případně po naplnění kapacity

Přihlášky: akce.obedience.cz
Přihlášky budou přijaty až po zaplacení startovného.
Startovní listina bude zveřejněna po uzávěrce, společně s časovým harmonogramem tréninků.

Identita psů bude kontrolována vždy hned po výkonu.


Podmínky účasti:
Dodržování zákona 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění. Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima, zkoušek se nesmí účastnit agresivní psi.
Háravé feny musí být drženy mimo cvičební prostor a nahlášeny pořadateli. Háravé feny jsou ze závodu vyloučeny – výjimka pouze po předchozí domluvě s organizátorem, pokud fena závodí v poslední třídě dne.
Zkoušky budou probíhat dle zkušebního řádu Obedience CZ - klub.obedience.cz , každý účastník musí tento řád znát.
Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem. Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.