1. ročník oficiálního závodu O staroboleslavskou tlapku

Místo konání: ZKO Stará Boleslav
Termín: 6.9.2020

Čas: 7:30 až 15:00

Zveme Vás na oficiální závod - 1.ročník závodu O staroboleslavskou tlapku. A tentokrát jsme součástí krajské ligy! ;)

HLAVNÍ KATEGORIE
ZZO - dle NZŘ, bez speciálních cviků
ZM - v plném rozsahu
ZVV1 - v plném rozsahu
ZVV2 - v plném rozsahu

VLOŽENÝ ZÁVOD
Speciálka - staroboleslavský obranář - pouze oddíl C dle ZVV3 (100b)

KRITÉRIA KATEGORIÍ
hl.kat. ZZO - psi a feny s max. zkouškou ZZO
hl.kat. ZM - psi a feny s max. zkouškou ZM
hl.kat. ZVV1 - psi a feny s max. zkouškou ZVV1
hl.kat. ZVV2 - neomezeno
Vložený závod -Speciálka - psi a feny bez omezení

Kategorie jsou početně omezeny.

STARTOVNÉ
Hlavní kategorie - 400,- Kč (členi ZKO Stará Boleslav 300,-)
Vložený závod - 150,-
Startovné zasílejte na účet ZKO Stará Boleslav: 258345655 / 0300
DŮLEŽITÉ!!!!!!!!!! -> Do poznámky uveďte své příjmení pomlčku a název závodu (příklad: Novák - O staroboleslavskou tlapku)
Nepřiřaditelné platby NEbudou akceptovány.

PŘIHLÁŠKY
Vyplňte přihlašovací formulář zde -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScthc0-muH9jnOoHYQTsgk7H7IdIGv6zKYFaodcuHFfhwuSyw/viewform?usp=sf_link


TERMÍN PŘIHLÁŠEK
Přihlášky s uhrazeným startovným přijímáme do 23.8.2020 nebo do naplnění kapacity.

POVINNOSTI ZÁVODNÍKŮ
- Předložit platné očkování psa.
- Znát propozice soutěže a plnit příkazy rozhodčích a pořadatelů.
- Nevměšovat se do výkonu rozhodčích a pořadatelů.
- Včas zaplatit startovné a dostavit se na místo konání a start.
- Při přihlášení upozornit na háravou fenu. Zdržovat se bude mimo areál.
- Udržovat pořádek v areálu, k venčení a vstupu do areálu využívat vyznačené prostory.

Nesplnění těchto povinností může vést k vyloučení ze soutěže bez nároku na vrácení startovného.