Podřipské jumpy

Místo konání: Kostomlaty pod Řípem
Kontakt: dogplac@gmail.com
Termín: 05.10.2019 - 05.10.2019

Čas: 8:30

startovné: 320 ,-, bez zaplaceného startovného jste považováni za náhradníka, splatné na účet 670100-2208172206/6210, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své příjmení, platba za startovné je nevratná, lze ji převést na náhradníka,
uzávěrka přihlášek: čtvrtek 3.10.2019, nebo po naplnění kapacity
podmínky účasti: 50 týmů, psovod je odpovědný za škody způsobené psem, pořadatel nenese odpovědnost za případné zranění či úhyn psa. háravé feny hlaste u prezence.
časový harmonogram:
8.30-9.00 prezence a veterinární přejímka(očkovací průkaz s platným očkováním s sebou)
9:00 prohlídka prvního běhu začátečníků
harmonogram běhů:
1. běh začátečníci
1. běh pokročilý
2. běh začátečníci
2. běh pokročilý
hra
vyhlášení
Kategorie: začátečníci - věk psa více než 12 měsíců(možnost snížení překážek pro mladé psy - uveďte do přihlášky), pro týmy, které se ještě neúčastnily oficiálních závodů, 2 jumpingové parkury (bez kruhu a slalomu), hra
pokročilí - 2 jumpingy, hra
Velikostní kategorie: S(výška skoček 25cm), M(výška skoček 35cm), L(výška skoček 55cm)
výšku skoček si každý může určit sám (uveďte do přihlášky)
PRAVIDLA: dle řádu KAČR, u začátečníků je diskvalifikace pouze za hrubé chování ke psu, vyvenčení psa na parkuru, opuštění parkuru delší než 20sec, odměnění psa v parkuru, neopravené odmítnutí.
Organizační informace:
mimo parkur, prosíme, mějte v celém areálu psy na vodítku, venčení na přilehlé polní cestě, prosíme o úklid po Vašem pejskovi všude v areálu i okolí - rádi bychom zde pořádali závody pravidelně, tak ať po nás nezůstane nepořádek :-)
S sebou doporučujeme klec, nebo kennelku, židličku
Občerstvení zajištěno přímo v areálu po celý den.
Ceny - kokardy a věcné ceny pro první tři v každém běhu,
menší pamětní kokarda pro neumístěné(obdržíte při závěrečném vyhlášení), dárek při prezenci pro všechny
Přihláška :
Psovod: Jméno a příjmení + kontakt (telefon, email)
Pes: Jméno, datum narození, velikostní kategorie (S, M, L), výkonnostní kategorie (začátečník, pokročilý), případně uveďte požadovanou výšku skoček
Přihlášky zasílejte na mail:
dogplac@gmail.com
Těšíme se na Vás! DogPlac team