VOŘÍŠKIÁDA 2014

Místo konání: Penzion Mánes v Čechách pod Kosířem
Kontakt: utulekvorisek@seznam.cz
Termín: 27.9.2014

Čas: 9:30

Útulek Voříšek pořádá dne 27.09.2014III. ročníkVýstavy voříšků a psů bez PP 2014(kraj Olomoucký, okres Prostějov)

Výstava se koná v neděli dne 27.09.2014 v letním areálu penzionu Mánesa v Čechách pod Kosířem. Cesta bude značena z náměstí.

Program:

  • 8.00-9.00 Přejímka psů
  • 9.30 Zahájení výstavy
  • 9.30-14.00 Posuzování v kruhu a v průběhu dne ukázka poslušnosti

Startovné a vstupné: (je na podporu a ve prospěch útulku pro psy Voříšek) 

                                              První pes                             Další pes                                     Soutěže
I. UZÁVĚRKA 12.08.2014       150,- Kč                               100,- Kč                                       50,-Kč
                               (v ceně startovného je                (v ceně startovného je  
                vstup zdarma pro 1 osobu + katalog)      vstup zdarma pro 1 osobu)
                                                  

II. UZÁVĚRKA 12.09.2014     250,-Kč                                 200,-Kč                                         50,-Kč
                           (v ceně startovného je               (v ceně startovného je  
                vstup zdarma pro1 osobu + katalog)    vstup zdarma pro1 osobu)
                 

PLATBA NA MÍSTĚ               350,- Kč                               350,- Kč                                         50,-Kč
                             (v ceně startovného je               (v ceně startovného je
                           vstup zdarma pro1 osobu)         vstup zdarma pro 1 osobu) 

Vstupné                   Dospělá osoba                                    Děti
                                       20,-Kč                                       ZDARMA

Všichni vítězové na 1,2 a 3 místě budou oceněni krmivem, diplomy a poháry


                           KATEGORIE                                                                           SOUTĚŽE

              Nejkrásnější voříšek pes                                                           Nejhezčí pár (dítě a pes) 
              Nejkrásnější voříšek fena                                                          Největší pes
              Nejkrásnější pes bez PP                                                            Nejmenší pes
              Nejkrásnější fena bez PP                                                           Nejšikovnější podoba
              Nejkrásnější pes Voříkiády 2014 

V PRŮBĚHU VÝSTAVY SE VYSTAVÍ I PEJSCI Z ÚTULKU VOŘÍŠEK, KTERÉ BUDE MOŽNÉ NA MÍSTĚ OSVOJIT.

Přihlášku můžete zasílat i mailem na mail: utulekvorisek@seznam.cz spolu s oskenovaným ústřižkem o zaplacení.

V případě doplňkových soutěží se na ně lze přihlásit a zaplatit přímo při přejímce. Doplňkových soutěží se může účastnit pouze pes, který byl posouzen na výstavě.

Veterinární předpisy
Při přejímce se vystavovatel prokáže platným veterinárním osvědčením (očkovacím průkazem nebo pasem), v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok.
Veterinář bude při přejímce přítomen.

Všeobecná ustanovení
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Výstavy se mohou účastnit psi ve stáří větším než 6 měsíců. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není povoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu nebo úhyn psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Doklady potřebné k účasti:
Očkovací průkaz nebo pas pro zvířata s platným očkováním dle veterinárních předpisů, kopii přihlášky a dokladu o zaplacení startovného.

Prosím vezměte s sebou misku na vodu a misku na jídlo pro psa, jídlo pro psa a deku k odpočinku. Rovněž doporučujeme úvazový kolík pro psa, eventuelně zastřešení proti slunci.

PŘIHLÁŠKA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 75,5 kB)