Seminář Canisterapie u seniorů

Místo konání: Hradec Králové
Kontakt: Aura Canis, z. s. - Mgr. Michaela Fikejzová, Fikejzova.Michaela@seznam.cz, mob.: 603 375 465
Termín: 02.11.2018 - 02.11.2018

Čas: 9:00

Obsah semináře:

 základní pojmy a teorie k cílové skupině

 canisterapie u seniorů a její specifika

 praktické ukázky, modelové situace, pomůcky

 sdílení praktických zkušeností lektorů a účastníků semináře

 

Cena: 1 000,- Kč za osobu (drobné občerstvení v ceně). Uzávěrka přihlášek: 26. 10. 2018 nebo do naplnění max. kapacity. Důležité je datum na obálce nebo zaslaného emailu!

Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Michaela Fikejzová, Čáslavky 51, 552 01 Dolany nebo na e-mail: Fikejzova.Michaela@seznam.cz

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení, jinak je přihláška neplatná. Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk, č. účtu: 35-7135450297/0100.

Variabilní symbol: 701

Specifický symbol: váš datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a vaše příjmení a jméno.

Bližší informace: Mgr. Michaela Fikejzová, mob.: 603 375 465, e-mail: Fikejzova.Michaela@seznam.cz