13. BRNĚNSKÁ KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ

Místo konání: Brno
Kontakt: h.andraskova@tiscali.cz
Termín: 24.8.2014

Čas: 7:00

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
KYNOLOGICKÝ KLUB ZETOR BRNO
13. BRNĚNSKÁ KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ

všech plemen mimo NO spojená s krajskou klubovou výstavou klubu chovatelů teriérů se zadáváním čekatelství klubového šampionátu CCJ, CC A CCV (posuzuje paní Gabriela Štursová) v areálu Kynologického klubu Zetor v Brně - Líšni pod Velkou Klajdovkou 24.8.2014

PROGRAM:

  • 7.00–9.00 přejímka psů
  • 9.00–9.15 zahájení výstavy
  • 9.15–14.00 posuzování v kruzích
  • 14.00–15.00 na závěr přehlídka krajských vítězů a vyhlášení nejkrásnějšího psa výstavy (časy jsou pouze orientační)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: I. 30.6. 2014 II. 14.7. 2014
PŘIHLÁŠKY: Ing. Hana Andrášková h.andraskova@tiscali.cz
Čejkova 30, 615 00 Brno, mobil: 604 873 166
internet: www.kkzetor.cz 

Za každého psa vyplňte samostatnou přihlášku a zašlete doporučeně na výše uvedenou adresu!!!!!
INFORMACE: evelet@centrum.cz, Mgr. Eva Lettmayerová,mobil:731 315 700,
VÝSTAVNÍ POPLATKY: Zasílejte složenkou typu „C“ na adresu: Kynologický klub Zetor Brno,
Jedovnická 7a, 628 00 Brno
Při bezhotovostní platbě: číslo účtu: 3230676309/0800
variabilní symbol: 24082014
do popisu akce uveďte jméno účastníka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

  • K přihlášce psa na výstavu je nutno přiložit fotokopii jeho průkazu původu. Pro třídu pracovní doložte fotokopii certifikátu, vystaveného MSKS, ČMKJ, ČMS a ČMKU o složených zkouškách, pro třídu vítězů fotokopii získaného ocenění!
  • Jiné doklady o vykonaných zkouškách nebudou brány na zřetel.
  • Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata.
  • V případě telefonického ověřování nedodaných údajů bude nutno u prezence zaplatit manipulační poplatek 50,- Kč


TŘÍDA: štěňat: 4–6 měsíců                                          TITULY:       Vítěz třídy mladých

            dorostu: 6–9 měsíců                                                            Vítěz mezitřídy
            mladých: 9–18 měsíců                                                         Vítěz třídy otevřené
            mezitřída: 15–24 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky Vítěz třídy pracovní
            a získané tituly                                                                     Vítěz třídy veteránů
            otevřená: od 15 měsíců bez ohledu na vykonané zkoušky  Krajský vítěz může být udělen
            a získané tituly                                                                     nejlepšímu psovi a feně
            pracovní: od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou z konkurence tříd: mezitřídy nutno doložit kopii certifikátu ČMKU, ČMKJ, ČKS,             MSKS otevřené, pracovní, vítězů.
            vítězů: od 15 měsíců pro jedince s titulem mezinárodní nebo národní šampion,
            národní nebo klubový vítěz, vítěz speciální výstavy. Udělení titulů není
            nárokové, ale může být zadáno bez ohledu na počet vystavovaných jedinců.
            V jednotlivých třídách se stanovuje pořadí prvních 4 jedinců se známkou výborný a velmi dobrý.
            veteránů: od 8 let
            čestná: od 15 měsíců, pouze pro účastníky klubové a speciální výstavy, kteří získali šampionát či titul Klubový
            vítěz, Národní vítěz nebo vítěz speciální výstavy, bez nároků na CAC.

Soutěže:
Majitelé jedinců s titulem Krajský vítěz se mohou zúčastnit závěrečné přehlídky vítězů, při které se vyhodnotí první tři nejkrásnější jedinci z jednotlivé I.-X. FCI skupiny, neuznaných plemen, třídy štěňat, dorostu, mladých a veteránů. Dále bude vyhodnocena nejlepší fena výstavy, pes a absolutní vítěz, první tři z kategorie dítě a pes do 8 let a mladý vystavovatel 9-13let a 14-17 let (nepočítá se do celostátní soutěže)
Ceny:
krajský vítěz: kartička, diplom, medaile,
nejhezčí jedinec z I.-X. FCI skupiny- 1.-3. místo pohár; nejhezčí jedinec neuznaných plemen- 1.-3.místo pohár,
nejlepší štěně-nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění VN1, oceněno 1.-3. místo; nejlepší dorost - nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění VN1, oceněno 1.-3. místo
nejlepší mladý - nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění V1 , oceněno 1.-3. místo; nejlepší veterán- nastupují všichni jedinci, kteří získali ocenění V1- oceněno 1.-3. místo,
kategorie dítě a pes a mladý vystavovatel - v každé kategorii oceněno 1.-3. místo, vítěz výstavy pes a fena pohár, absolutní vítěz pohár, další věcné ceny
DOKLADY PRO VSTUP NA VÝSTAVU: Průkaz původu psa, očkovací průkaz nebo Europas, popř. doklad o zaplacení výstavního poplatku

                                        I. uzávěrka 30.6. 2014 II.              uzávěrka 14.7.2014
Za prvního psa
vč. katalogu                                  400,-                                          450,-
Za dalšího psa                              350,-                                          400,-
Veteráni                                        200,-                                          200,-
Dorost, štěňata                             300,-                                          300,-
Čestná třída                                  Zdarma                                      Zdarma
Dítě a pes                                     150,-                                          150,-


VÝSTAVNÍ POPLATKY:
Pro rozlišení plateb při první a druhé uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. (Adresa pro zaslání výstavních poplatků je uvedena na přední straně propozic). Na později přijaté přihlášky nebude brán zřetel!!!

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Pes musí být v imunitě proti vzteklině, psince, hepatitidě a parvoviróze (očkování v době ne kratší než 30 dnů, ne starší 1 rok.)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. V areálu není povoleno volné pobíhání psů. Jedinci, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nemohou být na výstavě posouzeni. Z výstavy se vylučují psi nemocní a z nemoci podezřelí, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem
k odstranění vady exteriéru psa. Rovněž se vylučují psi v majetku rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. Dále psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat a psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům. Změny exteriéru psa prováděné lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úprava trimováním s vyvazováním psů na stolech jsou v průběhu výstavy zakázány. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity
k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu ČMKU, těchto propozic
a pokyny výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
Přijetí přihlášky v elektronické podobě bude potvrzeno.
Přijetí psa na výstavu bude potvrzeno nejpozději 3 dny před výstavou na mail poskytnutý vystavovatelem, v případě, že jej vystavovatel nevlastní, obdrží sms zprávu na poskytnuté telefonní číslo.

PROTESTY: Protest proti rozhodčímu není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za první uzávěrku, pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.
INZERCE V KATALOGU Pro jednotlivce Pro firmy:
1 strana A5 500,- 1000,-
1/2 strany A5 250,- 500,-
1/4 strany A5 150,- 250,-
Psi s kupírovanýma ušima nesmějí na kynologické akce
Na základě sdělení Předsednictva Českomoravské kynologické unie k zákonu č. 77/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme našim pořadatelům, rozhodčím, základním organizacím a všem našim členům, že:od 1. března 2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na žádnou veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Zákon byl přijat 21. ledna 2004
Parlamentem ČR a 4. února 2004 podepsán prezidentem ČR. (Zákaz kupírování ušních boltců platí již od 1. 7. 1993). Respektování tohoto zákona bude přísně kontrolováno a jeho případné porušení sankcionováno vysokou finanční pokutou.

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 185 kB)
Přihláška  (DOC 171 kB)