Historie zooterapie - canisterapie

Publikováno: 12.3.2018
Autor: Monika Posekaná
Foto: Archiv Pessos - zdroj: internet

Pes sloužil člověku jako pracovní pomocník, parťák, ale i jako přítel a společník po celá tisíciletí. Již ve starém Babylonu doprovázel lékaře pes, který léčil rány a nemocné svými slinami. V babylonské mytologii měla bohyně lékařství svoji smečku psů, kteří měli schopnost léčit a oživovat.

V dobách starověkého Řecka se přikládáním malých psů léčil revmatismus. První záznam využití zvířat jako doplňkové terapie přichází z 9.st. z Belgie. V roce 1792 byla v Anglii v Yorkšíru založena klinika pro duševně nemocné, kde byla součástí programu péče o psy králíky a drůbež. V Německu v Bielefeldu zřídili v roce 1867 domov pro léčbu epilepsie pomocí koně. Tento domov funguje dodnes.

V minulém století, přesněji v roce 1919 byli v USA používáni psi v terapii pro válečné veterány. Od II.světové války bylo vynaloženo nemalé úsilí o začlenění zvířat do klinické psychologie. V roce 1966 v Norsku začali využívat psy a koně v rehabilitačním centru pro zdravotně postižené jako součást terapie.

Velký průlom nastal až v roce 1969, kdy americký dětský psycholog Boris Levinson náhodou přišel na to, že zvíře může být cenným spoluterapeutem u emociálně narušených dětí. Od tohoto období se datuje rozvoj této metody, hodnocení a univerzitní výzkumy.

Významná organizace Delta Society vznikla v USA v roce 1977. Měla za cíl usměrňovat vznikající aktivity v oblasti terapie za pomocí psa a dalších zvířat. Tato organizace funguje dodnes.

V roce 1990 vznikla mezinárodní organizace IAHAIO (Internationál Association of Human – Animal Interaction organisations). IAHAIO sdružuje další organizace v oblasti výzkumu i praktické aplikace terapeutických programů se zvířaty, koordinuje jejich aktivity, usnadnuje výměnu nejnovějších poznatků a zkušeností mezi nimi, vypracovává standardy a zlepšuje informovanost. Jednou za 3 roky se koná mezinárodní konference. V Praze se tato konference konala poprvé v roce 1998, tedy celých 9let poté, kdy se canisterapie začala v České republice rozvíjet. 

První oficiální canisterapeutický pes je malý teriér Smokey v roce 1955 1956 - USA

V roce 1993 PhDr. Jiřina Lacinová přichází s termínem canisterapie a současně se sdružením Fília vytvořila první metodiku léčebných kontaktů hendikepovaných dětí se sáňovými psy a v roce 1995 ji představila na ženevské konferenci. 

Canisterapie je v České republice v posledních letech hojně využívána. Touto, lidem velmi prospěšnou, terapií se zabývají organizace, jejichž canisterapeutické týmy navštěvují od mateřských školek po speciální školy až po domovy pro seniory, kde jsou návštěvy zvířat velmi vyhledávaným a vítaným rozptýlením. 

Monika Posekaná
Spolek Pessos
Facebookové stránky Kam dál: 

Proč by mě měl Tellington TTouch zajímat?

Zero Waste se psem

Pět mýtů o psech

Psí historie - Antis

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...