Canisterapeutické zkoušky

Místo konání: Babice, Olomoucký Kraj, Czech Republic
Termín: 10.3.2018

Čas: 8:30–12:00

Babice u Šternberka
Restaurace u Lípy

Aura Canis, z. s. vyhlašuje Canisterapeutické zkoušky
Termín konání: 10. 3. 2018
Místo konání: Šternberk
Bližší informace naleznete na našich stránkách:
http://auracanis.cz/index.php/zkousky