Terapie psem - workshop o zvládání stresových situací se psy

Místo konání: Toulcův dvůr
Kontakt: psiakce@gmail.com
Termín: 3.2.2018 - 4.2.2018

Čas: 9:30

Potýkáte se s nečekanými reakcemi svého psa na okolí? Máte pocit, že každá procházka se psem je spíše za trest, než za odměnu? Jste přesvědčeni, že z hlediska tréninku děláte vše správně, a přesto se chování vašeho psa vůči okolí moc nemění?

Co třeba zlepšit své vlastní postoje, zvládání takových situací, a tím pomoci svému psu?

Jako lidé si v běžném denním provozu většinou stěží uvědomujeme, jaké emoce jednotlivé situace vyvolávají. Většinou máme za to, že když se napovrchu dokážeme ovládnout, nikdo nic z toho, co se děje uvnitř, nepozná. Psi však dokáží naše vnitřní emoce velmi dobře vnímat a reagují na ně, i když se navenek snažíme tvářit jinak. Díky tomu vznikají situace, kdy se naše zvíře chová ve stejné situaci najednou jinak, z našeho pohledu „nelogicky“. Málokdo z nás si totiž uvědomí, že pes možná reaguje na to, co se děje uvnitř nás a nikoliv na to, co dáváme najevo navenek.

Workshop bude prostorem, kde se budete moci podívat na to, jak ve kterých situacích reagujete uvnitř sebe, zda je tato vaše reakce v souladu s vnějším chováním a jak na tyto vaše reakce odpovídá pes - tj. jak vaše emoce vnímá a co se s nimi snaží udělat.

Nejedná se o psychoterapii, nebudeme se tedy zabývat závažnými životními tématy. V hledáčku budeme mít běžné a obvyklé situace, do kterých se se svým zvířetem můžete dostat a které, ač běžné a obvyklé, mohou vyvolat pocit tlaku a zátěže a následnou reakci vaší i vašeho psa. Cílem bude pomoci vám nejen rozumově pochopit, ale i dokázat si uvědomit, co se uvnitř vás děje a jak na to reaguje váš pes, tak abyste tyto situace zvládali bez vzájemných lidsko-psích nedorozumění, naopak se vzájemnou podporou.


KDY:
* v sobotu se bude začínat v cca 9.30, konec dle potřeby (17? 18? - prosím nevažte se na konkrétní konec workshopu)
* v neděli se bude začínat v 9.00, skončit se pokusíme do 16 hodin

KDO:
* lektor pro lidi: Mgr. Laďka Doležalová
* lektor pro psy: Mgr. Lenka Blachová

KDE:
* Toulcův dvůr, Středisko ekologické výchovy
* Kubatova 32/1, Praha - Hostivař