Myoterapie

Publikováno: 7.11.2022
Autor: Šárka Janouchová
Foto: Archiv Šárka Janouchová

Myoterapie je v české kotlině téměř neznámou terapií a pro většinu lidí je to nový pojem. Co to tedy vlastně je a čím může být našim zvířatům a především psům prospěšná?

Jedná se o formu manuální terapie, zaměřenou na posouzení, péči a rehabilitaci svalově-kosterních potíží a bolestí spolu s patologiemi, které s tím souvisí a to jak v lidském, tak v psím těle. Termín "myoterapie" vytvořila americká horolezkyně Bonnie Prudden, která na počátku 70. let pospala specifický typ terapie zaměřený na "uzlíkové" body ve svalech. Vycházela z předchozího rozáhlého výzkumu bratrů Simonsových, kteří se zabývali právě bolestí způsobené uzlíky ve svalové a fasciální tkáni. Od té doby se Myoterapie vyvinula v právoplatnou zdravotní disciplínu, praktikovanou v mnoha zemích celého světa včetně Austrálie, Velké Británie, USA, Kanady, Malajsie, či Thajska.

Myoterapie se již zdaleka nesoustředí pouze na uzlíky ve svalové tkáni, ale svou pozornost věnuje širokému spektru jednak masáží měkkých tkání a dále pak práci s energií svalu, hloubkové práci se svalem, kloubní mobilizaci atd.

Jak je patrné hlavním zaměřením myoterapie je především náprava a léčba poškozeného, či poraněného svalu a přilehlých tkání. Asi nejbližší vhodné přirovnání práce myoterapeuta je fyzioterapie prováděná kvalifikovaným fyzioterapeutem. Myoterapeut pracuje se psem, u kterého identifikuje potíže vzniklé kompenzací pohybu. Tuto kompenzaci se pak snaží redukovat, či úplně odstranit a zlepšit tak udržet pohyblivost psa a tím i jeho kvalitu života.

Bolest svalů je často podceňována. Důvodem je její obtížná diagnostika a léčba. Svalová bolest u psů není ve většině případů nezkušeným okem patrná.

Zcela zásadní pro každého myoterapeuta je pracovat "se" psem a nikdy "nezraňovat". K tomu je zapotřebí kvalitní vzdělání a odborné znalosti jak svalového, tak kosterního systému. Detailní znalost způsobu jak svalový systém ovlivňuje všechny ostatní systémy v těle od již zmíněného kosterního po zažívací, ale všech dalších - cirkulační, lymfatický, dýchací, hormonální, rozmnožovací . . . . Tato velmi detailní znalost anatomie a fyziologie zvířete je naprosto zásadní, neboť jedině tak může terapeut určit kde je příčina problému. Díky detailní znalosti každého svalu, jeho umístění, začátku i úponu a funkci dokáže myoterapeut dosáhnout často pozoruhodných pozitivních změn jak celkově, na zdraví psa, tak na usnadnění lehkosti pohybu, snížení napětí a vnímání bolesti stejně jako přispět k jasnější a rychlejší diagnóze případných skrytých obtíží psa pro veterináře. Ty jsou často spojeny s postojem psa, s jeho váhou, s traumaty způsobenými zraněními v minulosti, s kloubními či pohybovými potížemi, nebo po-operativními stavy v oblasti mobility psa.

Svalové potíže se mohou projevovat mnoha různými způsoby. Velmi často je bolest způsobena napětím, které má negativní efekt na fungování psa a to jak na fyzické, tak psychické úrovni, což následně vyústí v mnoho dalších symptomů.

​​Myoterapie zlepšuje správnou funkci svalů. Toho lze dosáhnout pomocí uvolňování přetížení ve svalových vláknech způsobeného ať již zraněním, kompenzací nebo opakujícím se zatěžováním stejných částí těla.​

GALEN MYOTERAPUET®

Galen Myoterapuet® je chráněný titul pro terapeuta, který absolvoval Galen Therapy Akademii a je registrovaný prostřednictvím organizace C.A.A.M (Asociace Akreditovaných Myoterapeutů Psů).

Galen Myoterapeuti jsou specializovaní v procesu využití vysoce vyvinutých schopností prohmatání pro identifikaci a léčbu všech forem svalových poranění a dalších svalových potíží s tím spojených a to prostřednictvím aplikace pokročilých, přesně zaměřených, léčivých masážních terapií aplikovaných ve shodě s myoterapeutickými technikami schválenými a vyžadovanými C.A.A.M a školou Galen Therapy Center Training Ltd®

Co je to Galen Myotherapie®? Galen Myotherapie je specifická terapie, která se specializuje na péči svalových dysfunkcí u psů, od poranění přes kompenzační potíže nebo zranění a traumata.

Ošetření se specializuje na chronické stavy, které způsobily svalovou bolest, jež je často podceňována a velmi často i obtížná diagnostikovat a léčit. V práci myoterapeuta jsou využívány specializované znalosti pro oblast svalových a měkkých tkání. Manipulace se svaly specifickým a přesně zaměřeným způsobem má za výsledek pozitivní změnu a to jak celkově, tak v oblasti uvolnění pohyblivosti a napětí, tak i při snížení vnímání bolesti. Rovněž výrazně pomáhá k snadnější, jasnější a rychlejší veterinární diagnóze při nejrůznějších příčinách problémů.

Svalové potíže se mohou projevit mnoha různými způsoby. Bolest může být zapříčiněna napětím, který má negativní efekt jak na fyzické, tak psychické fungování psa, a které často následně vyústí v celý komplex symptomů.

Galen Myotherapie zlepšuje správnou funkci svalů, čehož je dosaženo prostřednictvím uvolnění přetížených, případně ucpaných svalových vláken - fibril, způsbené zraněním, kompenzací, nebo opakováním zatěžujících potíží.

Zranění ve svalových fibrilách může způsobit nevhodné zjizvení, které je následně příčinou zvýšení napětí v okolí kloubů a jejich chrupavek. Identifikací těchto oblastí a ošetřením zasaženého svalu a svalových skupin, může být dosaženo zlepšení fungování kloubu a zajištěn jeho optimální rozsah pohybu pro každý stav, nebo situaci, což má za následek zlepšení mobility, výkonu, redukce bolesti a následné snížení napětí a s tím spojených symptomů.

Kam dál: 

Sametka podzimní

Podpora imunitního systému během podzimu a zimy

První hárání

Hra formou přetahováním se o hračku může být pro psa velmi nebezpečná

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...