Rozvoj spinální chůze - The Spinal Walk System

Publikováno: 21.11.2017
Autor: Bc. Kateřina Plačková
Foto: Archiv PhysioDOG

Ztráta hluboké citlivosti je důsledkem závažného poškození míchy. Obvykle je to nevratný stav, výjimky ovšem existují. V humánní rehabilitaci není téměř možné věnovat se spinálním pacientům, kteří definitivně ztratili hlubokou citlivost, s cílem obnovy motoriky. U psů (a velmi pravděpodobně i u jiných šelem - z praxe víme, že kočky a nosálové ano) je možný rozvoj takzvané spinální chůze, což znamená reflexní pohyb pánevních končetin podobný chůzi bez vědomého ovlivnění "ochrnutých" končetin.

Tento fakt je absolutně ojedinělý a ve veterinární medicíně prozatím ne zcela rozšířený. Je to pochopitelné, když si uvědomíme, že ještě před několika lety neexistovalo jiné řešení pro ochrnutého psa, než euthanasie.

Detaily a přesnost tvoří úspěch rehabilitace

Díky mnohaletým zkušenostem s fyzioterapií neurologických psích pacientů se podařilo Kateřině Plačkové vytvořit komplexní metodický systém práce s těžkými neurologickými zvířecími případy. Tento systém získával své jasné obrysy necelých devět let a neustále na něm pracujeme. Dokonce se podařilo získat registrovanou ochrannou známku pro komplexní rehabilitační práci s neurologickými pacienty.

Časem se metodika práce s neurologickými pacienty ustálila, a tak vznikla koncepce, která má svá jasná pravidla a postupy, zohledňující individuální progres jednotlivých pacientů.

The Spinal Walk System je ucelený regabilitační plán s vysokým procentem úspěšnosti, který je zaměřený na komplexní regabilitační práci včetně edukace majitelů psa.

Fyzioterapie neurologických pacientů

Je nezbytně nutné začít s rehabilitací co nejdříve. Pracuje se se psy po operaci páteře cca desátý den, jakmile je jizva zhojená.

Atrofie svalů začíná zhruba už druhý den po nečinnosti a během několika týdnů je svalová hmota téměř všechna pryč. K tomu je důležité si uvědomit, že kromě atrofie vzniká v mozku psa i nový vzorec pohybu, který připouští pouze chůzi po hrudních končetinách. Čím dříve se pes postaví na nohy, tím mírnější potíže vznikající z přebudování pohybového vzorce. Zároveň dochází k extrémnímu přetížení oblasti krkuk a hrudních končetin, kterým je třeba se věnovat.

Cvičení

Ucelený systém práce s neurologickými pacienty pracuje s postupnými metodami, které v určitém sledu výrazně urychlují navrácení psa zpět "na nohy". Cviky jsou specifické pro jednotlivé fáze "rozcházení" a vzhledem ke složitosti metodiky je nelze jednotlivě rozepisovat. Využívá se metody od pasivních mobilizačních a reflexně-stimulačních technik až po intenzivní aktivní cvičení včetně aquaterapie.

Je důležité, aby cvičení probíhalo i doma s majitelem, proto se dbá na to, aby si majitelé vyzkoušeli manipulaci pod odborným dohledem fyzioterapeutů PhysioDOG a cvičení tak bylo efektivní.

Čas, rehabilitační plán

Fyzioterapie neurologického pacienta není jednorázové ošetření. Je třeba si uvědomit, že rehabilitační práce je úspěšná nejen díky práci terapeuta, ale také díky času, který je práci věnován. V žádném případě není možné dosáhnout úspěšného výsledku během pár návštěv. Pravidelnost je velmi důležitá.

Každý případ je individuální a tomu je také přizpůsoben rehabilitační plán, který je sestavuen každému pejskovi na míru s ohledem na postupující progres v rehabilitaci. Protože každý případ je jedinečný, není možné dopředu odhadnout, kdy bude pes zase chodit.

Úspěšnost

Procento rozchozených ochrnutých psů bez hluboké citlivosti se pohybuje nad osmdesáti procenty.

Bc. Kateřina Plačková, CCRP
www.physiodog.cz

Kam dál: 

Kila navíc způsobují napětí a přetížení všech částí těla psa!

Základy první pomoci pro psy - resuscitace

Co mám dělat? Můj pes si olizuje, či okusuje tlapky, ale alergie to není 

Opravdu vašeho psa nic nebolí?

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...