Třetí ročník obranářského závodu „O Tukanův pohár“

Místo konání: Hajniště
Kontakt: 721 419 117, 1Rottwik@gmail.com
Termín: 14.6.2014

Čas: 7:00

Třetí ročník obranářského závodu

„O Tukanův pohár“

 • soutěž je jednodenní, otevřená
 • určena pro služební psy městské/obecní policie, ozbrojených složek, členy kynologických klubů a bezpečnostních agentur
 • disciplíny: poslušnost, obrana
 • startovné 250,-
 • zajímavé ceny pro vítěze, příjemné prostředí, k jídlu VEPŘOVÁ KÝTA na ohni, večer posezení s možností přespání v budově ZKO

www.zkohajniste.cz


Místo konání: Areál kynologického klubu v Hajništi (býv. voj. kasárna, nový areál cvičiště ZKO Hajniště )
Program:

 • Prezentace a veterinární přejímka 7:00 – 8:00 
 • Zahájení závodu – nástup se psy 8:05 – 8:30 Provádění disciplín 8:35 – 16:00
 • Slavnostní vyhlášení výsledků a ukončení závodu 16:30


Po ukončení společné posezení v areálu ZKO
Časový rozvrh je pouze orientační a bude upraven podle počtu závodníků a situace

Rozhodčí: Petr Richter

Figuranti:

 • Jan Kříž
 • Jakub Hyxa

Ředitel soutěže: Andrea Urdabaevová

Startovné:

 • 250,- Kč za každého psa při zaslání přihlášky a startovného do data uzávěrky 
 • 300,- Kč za každého psa při přihlášení a zaplacení startovného hotově v den konání závodu nebo po datu uzávěrky

Uzávěrka pro zaslání přihlášek a startovného: 10.6.2014 (10.6.musí být již startovné a přihláška doručena pořadateli )

Číslo účtu: 211745766/0600
Do zprávy pro příjemce napište celé jméno, jméno psa , účel platby a telefonní kontakt .
Bližší informace: na tel. čísle +420/721 419 117 www.zkohajniste.cz 1Rottwik@gmail.com
Přihlášky s potvrzením o zaplacení startovného zasílejte na adresu:
Lucie Pelantová
Hejnice 417
463 62 Hejnice

nebo
Přihlášku lze zaslat e-mailem. Na stránkách našeho ZKO www.zkohajniste.cz bude umístěna přihláška ke stažení.
Tu můžete s potvrzením o zaplacení startovného zaslat na e-mail: 1Rottwik@gmail.com

Počet účastníků je omezen !!
PŘEDEJTE PROSÍM INFORMACI O KONÁNÍ SOUTĚŽE SVÝM KOLEGŮM

UBYTOVÁNÍ:

Přespat budete moci v budově cvičáku nebo ve vlastních stanech. Na přespání budete potřebovat vlastní karimatku a spacák.
Ti z Vás, kteří by chtěli v areálu ZKO Hajniště přespat nahlaste se na tel. čísle: +420/721 419 117 nebo na e-mailu 1Rottwik@gmail.com. Zde dostanete i potřebné informace o ubytování. Ubytování je zdarma.

Základní ustanovení:
Soutěž je otevřená, určena pro služební psy městské/obecní policie, Armády ČR, Celní správy ČR, Hradní stráže, Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Vojenské policie, ale i pro členy kynologických klubů nebo bezpečnostních agentur.
Soutěž je jednodenní a proběhne v disciplínách poslušnosti a obrany. Stravu si hradí každý sám.
Ustájení psů ve vlastních prostředcích nabo v odkládacích boxech v areálu cvičiště.
Parkování s vozidly je možné přímo v místě konání.

Všeobecná ustanovení:
Každý účastník předloží: platný očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (očkovaní ne kratší 30 dnů a ne starší 1 roku proti vzteklině, psince a parvoviroze), veterinární osvědčení již není vyžadováno! (z.č. 166/1999 Sb. O veterinírní péči, ve znění pozdějších předpisů - § 6/5b)
Výstroj psa: vodítko, obojek, náhubek.
Háravé feny jsou k soutěži připuštěny, tato skutečnost musí být nahlášena při prezentaci.
V areálu nesmí být zvířata, která neprošla veterinární kontrolou !!!
Protest je možno podat jen proti porušení pravidel v propozicích písemně nejpozději do skončení dané disciplíny u pořadatele soutěže s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněnosti protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.
Psovod zodpovídá za škody způsobené jeho psem a závodu se účastní na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neodpovídá za odložené věci, ani za škody způsobené soutěžícímu (vč. újmy na zdraví) nebo jeho psovi, za jeho ztrátu či úhyn.
Porušení podmínek zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, které jsou specifikovány “Řádem ochrany psů při veřejném vystoupení nebo svodu”, podle kterého je soutěž pořádána, nebo nevhodné chování psovoda může být důvodem k diskvalifikaci v závodě a anulování výsledku bez vrácení startovného.
Od 1. 1. 2006 platí zákaz účasti psů s kupírovanýma ušima na všech veřejných akcích
Celodenní občerstvení zajištěno – pestrý výběr jídel ! ! ! každý si hradí sám.
Soutěžící zaplacením startovného souhlasí s podmínkami uvedenými v propozicích této soutěže a zavazuje se je dodržovat, stejně tak pokyny organizačního výboru a pořadatelů.
Pořadatel si vyhrazuje v nezbytných případech právo změny propozic, včetně změn v jednotlivých disciplínách a cvicích.
Organizační výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky.
Neúčast z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení startovného.
V případě nekonání soutěže z objektivních příčin bude startovné použito k uhrazení nákladů soutěže.

Organizační ustanovení:
Vítězem soutěže na 1. místě se stává soutěžící, který získá nejvyšší počet bodů (součet bodů z poslušnosti a obrany)
Dále bude vyhlášen: nejlepší soutěžící na 2. a 3. místě a nejlepší obranář
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat o pořadí lepší umístění:
1) v obraně 2) v poslušnosti 3) los

Rozpis disciplín:

Poslušnost:
1) Ovladatelnost na vodítku za ztížených podmínek 10 bodů
2) Aport předmět pořadatele 10 bodů
3) Překážky 15 bodů
4) Přivolání psa za pochodu k noze 10 bodů
5) Odložení psa za pochodu 10 bodů
Celkem poslušnost 55bodů

Obrana:
1) Hladké zadržení s odhozením předmětu /pouštění 50/5 bodů
2) Zadržení s protiútokem / pouštění 100/5 bodů
3) Vyhledání a označení figuranta 50 bodů
4) Zákrok v místnosti / pouštění 2 x 50 bodů =100/5 bodů
5) Zadržení pachatele v autě / pouštění 1. zákrok 40/5 bodů
Prohlídka 10 bodů
2. zákrok 40/5 bodů
Celkem obrana 415 bodů

Upřesnění jednotlivých cviků
Zásady provádění a hodnocení disciplín a jednotlivých cviků se řídí Metodikou a provádění cviků dle Národního zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů ČMKS, pokud není v propozicích stanoveno jinak
začátek cviku i dílčí cviky jsou zahájeny na povel rozhodčího.

Přiložené soubory

Propozice, přihláška  (DOC 1,4 MB)