Mistrovství ČR v psím sportu flyballu v Praze

Místo konání: Praha 10 - Uhříněves
Kontakt: tterry@email.cz
Odkaz: www.flyball.cz
Termín: 02.09.2017 - 03.09.2017

Čas: 10-17

Pokud flyball ještě neznáte, tak si možná říkáte: „fly – jako létat, ball – jako míček...“. Ale o létající míčky ani tolik nejde. Ten, kdo při flyballu téměř létá, jsou totiž psi. A o co tedy ve flyballu jde? Vlastně o takovou psí štafetu. Čtyři lidé jsou se svými psy připraveni na startu a posílají své psy na flyballovou dráhu.

Úkolem každého psa je přeskákat čtyři překážky, potom naskočit na box, který při stlačení vystřelí míček, pes ho chytí a stejnou cestou přes překážky se vrací ke svému pánovi. Ve chvíli, kdy pes protne cílovou čáru, vbíhá na dráhu další pes ze stejného družstva a takto se v těsném sledu vystřídají všichni čtyři týmoví psi.

Časomíra zaznamenává časy a nakonec ukáže celkový čas družstva. A protože takhle by byl flyball příliš jednoduchý, tak psi běhají na dráze vzdálené jen několik metrů od druhé dráhy, na které běhají psi soupeře. Někdy rozhodují pouhé setiny sekundy a družstvo, jehož psi doběhnou rychleji a bez chyb, vyhrává.