Se svým psem Teď a Tady

Termín: 7.9.2017

Čas: 18:30–21:30

Se svým psem TEĎ A TADY

Kdy:

  • 1. setkání 7.9. 18:30 - 22:30 ( teoretická část bez psů)
  • 2. setkání 14.9. 18:30 - 22:30 ( teoretická část bez psů)
  • 3. setkání 21.9. 18:30 - 22:30 ( praktická část se psem)

Kde: PESOPARK UHŘÍNĚVES PRAHA 10, PŘÍJEZD Z ULICE BEČOVSKÁ, ODBOČIT „K NÁM“, dále první možná odbočka vpravo.

Instruktor:
František Šusta, profesionální trenér psů
Petra Jaškówová, terapeut a kouč

Náplň:
Se svým psem TEĎ A TADY
Trénink „pozitivkou“ je rozhovorem dvou živých bytostí – člověka a zvířete. A proto změna jednoho není možná beze změny druhého.
Specifický a mezinárodně oceněný workshop!

Možná už řada z Vás přišla na to, že ta hromada definic, přesných plánů a ověřených postupů není v tréninku pozitivním posilováním žádnou zárukou úspěchu. Všechna tahle teorie totiž promlouvá skrze slova k člověku…ale on už ji zvířeti předává ne slovy, nýbrž činy. Abychom dokázali správně jednat, vést zvíře v tréninku i krizových situacích bez zaškobrtnutí, nemyslet na trénink, ale BÝT JÍM, tak na to je ideální mít nástroj. Nástroj jak pracovat sám se sebou. A právě tenhle nástroj na práci se svou vlastní myslí ve všech možných i nemožných tréninkových situacích dává náš workshop, který už druhým rokem s úspěchem pořádáme.

Jak workshop probíhá?
Workshop probíhá po 3 večery a je veden dvěma lektory – profesionálním trenérem zvířat (František Šusta) a terapeutem a koučem (Petra Jaškówová – www.arterra.cz). Naučíme se zde zastavit rušivé myšlenky, soustředit se na to, co je potřebné, precizně vést trénink bez překladu do slov (neanalizovat, ale jednat)a to i pod tlakem. Naučíme se relaxační techniky, které lze využít ve vypjatých situacích. To všechno si krásně propojíme s teorií pozitivního tréninku a možná zjistíte, že na pozadí téhle vědy je duše a že všechny ty poučky vedou k jedinému smyslu – ROVNOVÁHA, PŘÍTOMNOST V TOMHLE OKAMŽIKU A RADOST Z NÍ!

První dvě setkání probíhají BEZ PSŮ, poslední setkání SE PSY Přínosy absolvování workshopu:
• redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, setkání reaktivních psů apod.
• větší souhra a porozumění
• radost ze společného učení a sdílení
• využití společného potenciálu v tréninku i na závodech
• úspěšné dosahování nastavených cílů
• perfektní fyzický výkon s chladnou tj. klidnou hlavou

Facebooková událost