Jak změnit to, co jsme psa naučili?

Publikováno: 16.6.2017
Autor: Mili Kapounová
Foto: Archiv Mili Kapounová, archiv PesWeb

Není pochyb o tom, že pes potřebuje naši pozornost, když jsme s ním. Pozor však na to, jakému chování psa ji věnujeme. Můžeme ho tak naučit mít dobré ale i špatné způsoby chování. A nejen to. Svojí pozorností směřovanou jeho správnému chování můžeme podpořit sebevědomí psa. V opačném případě můžeme poničit jeho sebedůvěru.

Pozornost psovi věnujeme, pokud na něj mluvíme, pokud směřujeme náš pohled na něj nebo pokud se ho dotýkáme. „Odměňujeme“ ho tak za jeho právě prováděné chování.

Co jej svojí pozorností můžeme špatně naučit?

Můžeme podpořit nevyžádané chování. Lidé dělají chybu, pokud:

  • Odstrkávají psa rukou od sebe, když na ně skáče
  • Křičí na něho nebo ho vyškubávají, když tahá
  • Mluví na něj, když štěká na kolemjdoucí
  • Hladí ho a uklidňují, když se pes chová bázlivě atd.

Svojí pozorností tak podporují toto jeho chování, i když jde někdy o pozornost negativní. V ten moment možná okřiknutí psa zabere a pes to přestane dělat. Je to však spíše z důvodu, že se lekne. Dlouhodobě to nefunguje. Příště to udělá znovu, protože se nic z toho nenaučil.

Můžeme ho však také odnaučit žádanému chování. Například častou chybou je, pokud lidé:

  • Strhávají psa na vodítku z místa, kde se pozastaví na procházce. Mohou ho tak odnaučit čichat a být zvědavým
  • Křičí na něho, když v okolí jsou děti. Pes se tak může naučit, že přítomnost dětí je nepříjemná atd.

Co vy jste psa naučili/odnaučili? Chcete jeho chování změnit?

Jak naučit chtěnému chování?

Pokud jsme psa naučili něco, co se nám nelíbí, nepomůže nám, že se na psa za nevítané chování budeme zlobit a ani to, že se budeme zlobit na sebe. Místo toho je lepší ho naučit to, jak chceme, aby se vlastně choval.

Některé věci půjdou snadněji, jiné možná budou vyžadovat delší proces. Nechtěné chování budeme eliminovat, pokud budeme pozitivně podporovat jen žádané chování a ignorovat nevyžádané chování. V případě zmíněné bázlivosti je potřeba začít učit psa v situaci, kdy pes se ještě nebojí a obtíž postupně stupňovat.

Mili Kapounová
www.mili-kapounova.cz

Kam dál: 

Aby koupání pro psa bylo radostným zážitkem

Hyperaktivní dítě a pes 

Nastartujte sociální život svého psa

10+1 nepsané pravidlo pejskařské etiky

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...