Když bolí záda

Publikováno: 7.6.2017
Autor: Tereza Paušová, Aleš Tomek
Foto: www.jaggy.cz

Houser nebo ischias jsou slova, která nejčastěji slyšíme od svých příbuzných a známých, většinou starších ročníků, kteří mají problémy se zády. Jenže lidé nejsou jediní, koho tahle důležitá část těla umí pěkně potrápit.

Bolest zad u psů: Apatie, neochota k pohybu, strach z manipulace, nahrbení hřbetu, napjaté břicho a ztuhlá záda, opatrné vstávání, kulhání, strnulá nebo nekoordinovaná chůze, padání při změně směru.

Apatie, neochota k pohybu, strach z manipulace, nahrbení hřbetu, napjaté břicho a ztuhlá záda, opatrné vstávání, kulhání, strnulá nebo nekoordinovaná chůze, padání při změně směru. Někdy to může být i těžká obrna, kdy je zvíře neschopno se na končetiny postavit a chodit, to jsou všechno nejčastější doprovodné projevy u pacientů s bolestivými zády. Tato bolestivost vychází z dráždění receptorů bolesti, které se nacházejí v míšních plenách, obalech nervových kořenů, okostici obratlů, po obvodu pouzdra meziobratlové ploténky, v kloubních pouzdrech a svalech. Asi každý, koho někdy bolela záda, už chápe, že když dojde k podráždění těchto receptorů tlakem nebo zánětlivou reakcí, odpovídá organismus bolestivou reakcí různého rozsahu. Záleží také na rychlosti vzniku a délce trvání podnětu. Organizmus hůře zvládá akutní nástup potíží o větším rozsahu. Tam se nemůže tělo rychle přizpůsobit a reakce jsou bouřlivější. Onemocnění páteře projevující se bolestivostí zad se dají rozdělit do několika hlavních skupin, kam patří: degenerativní onemocnění, vrozené anomálie, infekční, nádorové, traumatické a vaskulární příčiny.

Různé druhy, různé trápení

Mezi nejznámější degenerativní onemocnění patří výhřez meziobratlové ploténky v oblasti krční nebo hrudně-bederní páteře. Více náchylní jsou jezevčík, francouzský buldoček, pekinéz, ši-tzu, bígl, kokršpaněl.Mezi nejznámější degenerativní onemocnění patří výhřez meziobratlové ploténky v oblasti krční nebo hrudně-bederní páteře. Meziobratlová ploténka u malých tzv. chondrodystrofických plemen (jezevčík, francouzský buldoček, pekinéz, ši-tzu, bígl, kokršpaněl) nejčastěji náhle praskne a její jádro se jako láva ze sopky dostane pod míchu a způsobí kompresi. Pokud dojde k takové explozivní reakci, míchu pohmoždí a zhorší její krevní zásobení. Tito pacienti mohou být extrémně bolestiví anebo vykazují známky obrny končetin různého stupně. U větších plemen psů, podobně jako u lidí, dochází spíše k pozvolnějšímu posunu celého disku pod míchou, což vede k pozvolnému vyvinutí klinických obtíží v podobě slabosti končetin, obtížného vstávání, skákání. Zde je bolest otupělejší.

Další skupinou jsou vrozené anomálie míchy a obratlů. Mezi skutečně bolestivé stavy patří nestabilita mezi prvním a druhým krčním obratlem a instabilita zadních krčních obratlů, takzvaný Wobblerův syndrom. První varianta se nachází u malých plemen, jako jsou jorkšírský teriér, čivava, pražský krysařík, objevuje se spíše u mladých jedinců a příčinou je špatné vazivové spojení mezi dvěma prvními krčními obratli. Mnoha mikrotraumaty anebo po jednom větším úrazu dojde k částečnému nebo úplnému přetržení těchto vazů, což extrémně bolí a tlakem na krční míchu může způsobit obrnu všech čtyřech končetin.

Wobblerův syndrom je znám u mladých plemen typu irský vlkodav, německá doga anebo v pozdní dospělosti dobrman. Vedle bolestivosti je nápadná nekoordinovanost pánevních končetin (syndrom kývavé zádi) a drobivá chůze na hrudních končetinách. Bolestivá je také takzvaná syringohydromyelie. Zde dochází k vytváření cisteren s mozkomíšní tekutinou uvnitř míchy, kdy při jejím rozpínání jsou ovlivněny dráhy pro bolestivost. Anomálie obratlů známe v podobě takzvaných kýlovitých nebo motýlovitých obratlů, které mohou svým abnormálním tvarem způsobit zúžení průběhu páteřního kanálu. Bolestivost nebývá u těchto pacientů primárním symptomem, převládá spíše nekoordinovaná chůze. Známe také spoustu psů, kteří nemají vůbec žádné klinické projevy, typická plemena pro tyto anomálie jsou francouzský buldoček a anglický buldog. V průběhu míšních plen obklopujících míchu se také může vytvořit cysta. Tito pacienti jsou spíše primárně nekoordinovaní, jen zřídka bolestiví.

Bolí i záněty či nádory

Mezi zánětlivé příčiny patří bakteriální zánět meziobratlové plotýnky a přilehlých obratlů, dalším podobným problémem je takzvaná SRMA (steroid - responzivní meningitis-arteritis) či anebo granulomatózní meningoencephalomyelitis (GME). SRMA a GME jsou imunitně zprostředkované záněty, to znamená, že vlastní imunitní systém napadne nervovou soustavu. Nádory v oblasti páteře jsou bolestivé, pokud rostou vně míchy. Bolestivé jsou nádory obratlů (osteosarkomy, chondrosarkomy) nebo jiných měkkých tkání (fibrosarkomy, lymfosarkomy), velmi bolestivý je také nádor z obalů nervových kořenů a periferních nervů. Traumata páteře končící frakturou nebo luxací (vykloubením) obratlů patří nepochybně mezi bolestivé stavy. Pokud dojde ke krvácení do prostoru páteřního kanálu, tlačící na obaly míchy, stejně jako k traumatickému výhřezu meziobratlové plotýnky, bude pacient rovněž bolestivý. Tyto dramatické stavy doprovází obrna končetin různého stupně.

Mezi zánětlivé příčiny patří bakteriální zánět meziobratlové plotýnky a přilehlých obratlů, dalším podobným problémem je takzvaná SRMA (steroid - responzivní meningitis-arteritis) či anebo granulomatózní meningoencephalomyelitis (GME)

I mícha může mít infarkt

Velmi akutní nástup má také infarkt míchy. V pozadí stojí zhoršení prokrvení určitého úseku míchy. Nejčastěji k tomu dojde mikroskopickým množstvím meziobratlové ploténky, jež se z doposud vědě nepochopených důvodů dostala do krevního řečiště. Tito pacienti ztratí náhle schopnost pohybovat končetinami, velice často se jedná o problém, který je významně horší na jedné straně. Počáteční reakce pacientů mohou být bolestivé, po několika hodinách však bolestivost ustává a pozorována je pouze obrna mírného až těžkého stupně. Dnešní veterinární medicína nabízí mnoho diagnostických možností od klasického rtg snímku, přes kontrastní rentgen páteřního kanálu (myelografie) až po CT nebo MRI vyšetření. Posledně jmenované vyšetření i přes svou finanční náročnost poskytují zcela bezkonkurenčně nejlepší informace, jak o kostech, tak i o okolních měkkých tkáních. V případě podezření na zánětlivý proces je nutný odběr mozkomíšní tekutiny. Je vždy na zvážení veterináře, kde končí jeho diagnostické možnosti, zda půjde problém zvládnout konzervativním způsobem, aby zvířecí pacient pokud možno příliš dlouho netrpěl.

Rentgen jak kdy

Zhotovení rentgenologického snímku při bolestivosti páteře má své přesné indikace. Nutný je například po traumatu, pro vyloučení nebo potvrzení fraktury či vykloubení obratlů, u podezření na jakoukoliv nestabilitu krční páteře, při podezření na výhřez ploténky a při podezření na nádor obratle. V ostatních případech nemá rentgenologický snímek téměř žádnou diagnostickou hodnotu. Určitým tradovaným mýtem, bohužel i mezi veterinárními lékaři, je zhotovení rentgenového snímku páteře pro posouzení, zda došlo k výhřezu meziobratlové ploténky, a posouzení takzvaných výrůstků na páteři. Rentgen nemůže nikdy prokázat, co se přesně děje v páteřním kanále. Informace o zvápenatělých meziobratlových ploténkách nebo o degenerativních změnách na obratlích je diagnosticky bezcenná. Navíc může dojít u neklidného pacienta při polohování na rentgenovém stole k dalšímu zhoršení, kdy se nadměrnou manipulací komprese míchy zhorší. Chybou by u takového pacienta také bylo provést sedaci či úplnou anestézii pro zhotovení nativního rtg bez možnosti pokračování v další speciální diagnostické metodě, pokud nedojde k odhalení příčiny na nativním rentgenu.

Z praxe známe pacienty, kteří se takto rapidně zhoršili, neboť během anestézie došlo k úplné relaxaci svalstva, uvolnění spazmu a dalšímu posunu meziobratlové plotýnky. Tím dochází k časovému prodlení, než se pacient dostane na speciální pracoviště, kde je nutná nová anestézie k dokončení diagnostického postupu. Může takto dojít i k trvalému poškození míchy, nemluvě o zbytečné zátěži organizmu druhou bezprostřední anestézií. V praxi dělají veterinárním lékařům potíže výše uvedené výrůstky na páteři (spondylosis), které lze pozorovat na spodní části mezi těly obratlů. Spousta veterinárních lékařů je přesvědčena o tom, že tyto výrůstky tlačí na nervy a způsobují bolesti. Dnes a denně u podobných případů najdeme skutečnou příčinu zcela jinde.

MRI hrudně-bederní páteře. Šipka ukazuje na vyhřezlou degenerovanou meziobratlovou ploténku utlačující míchu MRI krční oblasti, šipka ukazuje na cisternu uvnitř míchy
Rentgen krční páteře: atlanto-axiální luxace, patrno oddálení dvou prvních krčních obratlů (šipka) Rentgen krční páteře: atlanto-axiální luxace po stabilizaci

Rentgen bederní páteře: zánět meziobratlové ploténky a přilehlých obratlů mezi 3. a 4. bederním obratlem.

Rentgen bederní páteře: zánět meziobratlové ploténky a přilehlých obratlů mezi 3. a 4. bederním obratlem

Rtg hrudní páteře: šipka ukazuje na nádor hrudního obratle, ve srovnání s MRI vyšetřením jsou v tuto chvíli změny velmi mírné MRI hrudní páteře: šipka ukazuje na nádor hrudního obratle z předchozího rentgenového snímku

Pozor na léky proti bolesti

Za ne zcela vhodnou shledáváme situaci, kdy majitelé nebo samotní veterináři dají psovi bez velkého uvážení léky proti bolesti. Ve snaze pacientovi ulevit mohou způsobit jeho bezprostřední zhoršení. Bolestivost je obranná reakce, která říká zvířeti, aby se šetřilo. Pokud se pejskovi uleví, nepochopí, proč má dál dodržovat klidový režim a začne se více hýbat a problém se vrátí, ne-li zhorší. Spousta léků má také vedlejší účinky v oblasti trávicího aparátu, zatěžují játra a ledviny. Ještě větší chybou je kombinovat více podobných léků dohromady. Je jasné, že existuje celá řada jiných onemocnění páteře a míchy. Majitelé velkých i malých chlupáčů by si měli uvědomit, že jen dobře provedené neurologické vyšetření a správně zvolená diagnostika může odhalit příčinu bolesti. Teprve na základě této diagnostiky lze zvolit vhodnou terapii a tak nejlépe pomoci vašemu psímu kamarádovi od bolesti.

MVDr. Tereza Paušová
MVDr. Aleš Tomek, DipECVN
Klinika Jaggy Brno

logo psi kusy

Kam dál: 

Zvířata se umí sama léčit. Pojďme jim to umožnit

Proč psi žerou trávu?

Dejte svému psovi na spaní polštář! Uvidíte, co se stane.

Jak moc je moc pohybu pro psa?

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...