7.ročník výstavy voříšků a psů bez PP

Místo konání: Chrastava
Kontakt: zko.chrastava@seznam.cz
Termín: 28.6.2014

Čas: 13:00

ZKO Chrastava č.429 pořádá dne 28.06.2014 7.ročník výstavy voříšků a psů bez PP-Voříškiádu a soutěž ,,Dítě a pes“

Výstava se koná dne 28.06.2014 na cvičišti ZKO Chrastava, ul.Vítkovská. (mapka na stránkách v rubrice Kontakt). Bohaté ceny, občerstvení a dobrá nálada zajištěna. Nikdo neodejde s prázdnou a výherci kromě hodnotných cen obdrží poháry. 

Do soutěže ,,Dítě a pes“ jako hlavní cena 1m velký plyšový pes. První tři dostanou vstupenky do dinoparku.

Program:
13:00 přejímka psů (veterinární prohlídka)
13:30 – ??:?? posuzování pejsků

  • vyhlášení vítězů výstavy
  • ukázka výcviku psů
  • tombola

Startovné : 90Kč

Startovné můžete platit:
osobně na cvičišti ZKO Chrastava č. 429, ul.Vítkovská v den výstavy

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 21.06.2014 !!
email:zko.chrastava@seznam.cz , přihlásit se můžete, také telefonicky nebo sms na tel.čísle 724 138 808 pí Šmudlová
Budeme po vás chtít vědět - jméno vystavujícího, věk, jméno psa, kontakt na Vás.(můžete zaslat sms)

Veterinární předpisy
Při přejímce se vystavovatel prokáže platným veterinárním osvědčením ( očkovacím průkazem nebo pasem), v němž se potvrzuje, že byl pes očkován proti vzteklině v době kratší než jeden rok a ne starším než jeden den.

Všeobecná ustanovení
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb. Nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude posouzen. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Kousaví psi musí mít náhubek. Je zakázáno používat ostnatý obojek. Volné pobíhání psů není dovoleno. Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel ( majitel). Pořadatel není odpovědný za zranění či ztrátu psa při výstavě. Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného. Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovného. Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky navráceny.

Doklady potřebné k účasti:
Očkovací průkaz nebo pas pro zvířata s platným očkováním, doklad o zaplacení startovného ( pouze v případě nesrovnalostí).

Doporučujeme, abyste s sebou vzali misku, deku k odpočinku, úvazový kolík pro psa, zastřešení proti slunci, nebo dešti.

Přihlášku, prosím, vyplňujte čitelně tiskacím písmem, aby nedošlo k omylu. Uvedení e-mailu nebo čísla mobilního telefonu není povinné, ale bylo by vhodné, abychom Vám mohli smskou nebo krátkou e-mailovou zprávou následně potvrdit, že Vaše přihlášky přišly v pořádku.

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 31,5 kB)
Přihláška  (DOC 74,5 kB)