Valašská šereda 2014

Místo konání: Cvičiště v Ratiboři
Kontakt: Zuzana Batlová - zuzana.batlova@seznam.cz
Termín: 24.5.2014

Čas: 8:00

Kynologické cvičiště ZKO Ratiboř 

24.5.2014 

Program:

 • 8:00 - 9:00 Přejímka psů (u vstupu) 
 • 9:15 Zahájení výstavy 
 • 9:30 - 12:30 Posuzování v kruhu + vyhlášení umístění v kruhu. Vítěz, který vyhraje ve své kategorii postupuje do závěrečné soutěže O Valašskou šeredu. 
 • 12:30 - 12:45 Finálová soutěž boj O Valašskou šeredu (přehlídka vítězných psů z každé kategorie) 
 • 12:45 - 13:15 Přestávka 
 • 13.15 Nejlepší pár psů, Valašská Šereda pod make – upem, Pes Showman 


Uzávěrka přihlášek do: 27. 4. 2014
Počet vystavujících psů je omezen na 40.
Seznam přihlášených naleznete ZDE.
Přihlašovací formulář naleznete ZDE
Pro každého psa musí být vyplněn zvlášť formulář.

Startovné:

 • Za 1. psa 200 Kč 
 • Za druhého a každého dalšího psa 150 Kč 


Přihláška bude akceptována až po zaplacení poplatku.

Výstavní poplatky je možno uhradit převodem na účet :
Účet: 1013388977/6100 ( EQUA Bank) – Kateřina Illešová
Variabilní symbol : telefonní číslo uvedené v přihlášce
Zpráva pro příjemce : příjmení, jméno, jméno psa / psů
S případnými dotazy se obracejte na:
Zuzana Batlová - zuzana.batlova@seznam.cz
Soňa Valová - frodo00@seznam.cz


Výstava
Posuzuje se předvedení psa v kruhu, vztah majitel – pes, exteriér psa, výstavní kondice,
povaha, správné předvedení v pohybu i v postoji. Každý jedinec, který vyhraje ve své
kategorii postupuje do závěrečné soutěže O Valašskou Šeredu.

Psi i bez PP
Výstavní kategorie pro psy i feny bez průkazu původu. (od 9 měsíců.) Všech velikostních
kategorií.


Psi s PP
Výstavní kategorie pro psy i feny s průkazem původu. (od 9 měsíců). Všech velikostních
kategorií.


Voříšci
Výstavní kategorie pro voříšky psy i feny. (od 9 měsíců). Všech velikostních kategorií.


Štěňátka
Výstavní kategorie pro štěňata do 8 měsíců. Mezi sebou budou soutěžit štěňata voříšků, psů
s PP i bez PP. Všech velikostních kategorií.


Soutěže
Nejlepší pár psů:
Soutěží dvojice psů ( můžou být různí majitelé, psi nemusí mít stejný vzhled (rasa), může být i
shodné pohlaví např. : fena-fena)

Valašská šereda pod make – upem :
Soutěž pro odvážlivce, kteří se spolu se svým psem zúčastní přehlídky v masce! Hodnotí se
kreativita.

Pes Showman :
Soutěž pro psí šikuly. Cílem je pobavit porotu co nejatraktivnějšími kousky, které pejsek umí (
max. 5 triků). Pejsek může ukázat např. : jak si chytá ocásek, valí sudy, podává noviny …


Při přejímce se vystavovatel prokáže platným veterinárním osvědčením (očkovacím
průkazem nebo pasem), v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince,
parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší než jeden měsíc a ne delší
než jeden rok.

Přihlášením na výstavu souhlasíte s dodržováním řádu výstavy a dodržením Řádu ochrany
zvířat proti týrání a také souhlasíte se zveřejněním svých údajů na webu ( v seznamu
přihlášených ).

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění
zákona č.77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma
ušima a nebude ani posouzen.

DALŠÍ PRAVIDLA

 • Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 
 • Nesmí se zúčastnit: háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti, štěňata mladší než 6 měsíců. 
 • Všichni účastníci a návštěvníci výstavy jsou povinni uklízet po svých psech a udržovat pořádek. 
 • Je zakázáno používat elektrický, ostnatý obojek a fyzické tresty. Porušení může mít za následek vyloučení z posuzování – bez nároku na vrácení startovného. 
 • Volné pobíhání psů v areálu není povoleno, kousaví psi musí mít náhubek. 
 • Za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel). 
 • Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 
 • Pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu, nebo úhyn psa při výstavě. 
 • Agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného, stejně tak i neukáznění majitelé či psovodi. 
 • Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovního poplatku. 
 • Pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy. 


ZKO Ratiboř se nachází zde.