9. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ PP

Místo konání: Areál kynologického klubu Vítkov
Kontakt: Jitka Vašicová - vasicova.jitka@seznam.cz, 777053325
Termín: 7.6.2014

Čas: 8:00

Základní kynologická organizace Vítkov (okres Opava) pořádá
9. ROČNÍK VÝSTAVY VOŘÍŠKŮ A PSŮ BEZ PP
V SOBOTU 7. ČERVNA 2014


Výstava se koná v areálu Kynologického klubu Vítkov (z Vítkova směr Budišov nad Budišovkou).
Cesta bude značena z centra města Vítkova a je uvedena také na stránkách klubu
www.zkovitkov.estranky.cz
Počet vystavujících psů je omezen počtem 80, a to z důvodu kapacity areálu ZKO Vítkov.

Výstava není určena pro psy s PP. Posuzováni budou pouze voříšci + kříženci a psi bez PP!!!
Občerstvení a prodej drobností pro Vaše mazlíčky zajištěn.

PROGRAM 8:00 – 9:00 Přejímka psů 9:15 Zahájení výstavy 9:30 – 14:00 Posuzování v kruhu, vyhlášení umístění v kruhu
Vítěz z každého kruhu postupuje do finále, kde soutěží o Nejlepšího voříška a Nejlepšího psa bez PP
14:00 Doplňkové soutěže
Uzávěrka přihlášek 1. termín (23. 5. 2014) 2. termín (2.6.2014)
Startovné
První pes 200,- Kč 250 Kč Další pes 140,-Kč 200 Kč
Do posledního dne termínu musí být doručena přihláška i platba!
V případě nedoručení platby v požadovaném termínu nebude přihláška akceptována!
Výstavní poplatky je možno uhradit

 • Složenkou typu A nebo převodem na účet

Účet: 2800359002 / 2010 (Fio banka)
Konstantní symbol: 308
Variabilní symbol: 20140607
Specifický symbol: počet přihlašovaných psů
Text / Zpráva pro příjemce: příjmení / jméno psa, psů Odesílatel: jméno, příjmení, adresa

 • Nelze platit na místě v den konání výstavy!!!

Kontakty pro zasílání přihlášek
adresa: Jitka Vašicová, Opavská 32, 749 01 Vítkov
e-mail: vasicova.jitka@seznam.cz
Tel.: 777053325 – jen pro SMS
DOPLŇKOVÉ SOUTĚŽE

budou zaměřeny na týmovou práci psa a psovoda.Na doplňkové soutěže se budete moci přihlásit při přejímce, v průběhu posuzování v kruzích popřípadě těsně před soutěží. Účastnit se jich může pouze pes, který byl posouzen na výstavě.

Seznam doplňkových soutěží: Týmový běh, Nebeský skok a Jsme dva – jsme tým
Doplňkové soutěže jsou doplňujícím zábavným programem výstavy a nejsou zpoplatněny.
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

Při přejímce se vystavovatel prokáže platným veterinárním osvědčením (očkovacím průkazem nebo pasem), v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině, psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a leptospiróze v době ne kratší než jeden měsíc a ne delší než jeden rok. Veterinář bude při přejímce přítomen.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.
DALŠÍ PRAVIDLA

 • všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví
 • nesmí se zúčastnit: háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti, štěňata mladší než 6 měsíců
 • jsou vyloučeni psi/feny členů ZKO Vítkov
 • všichni účastníci a návštěvníci výstavy jsou povinni uklízet po svých psech a udržovat pořádek
 • je zakázáno používat elektrický, ostnatý obojek a fyzické tresty. Porušení může mít za následek vyloučení z posuzování – bez nároku na vrácení startovného.
 • volné pobíhání psů v areálu není povoleno, kousaví psi musí mít náhubek
 • za škody způsobené psem odpovídá vystavovatel (majitel)
 • po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí své psy tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob
 • pořadatel není odpovědný za zranění, ztrátu, nebo úhyn psa při výstavě
 • agresivní nebo jinak nezvladatelní psi mohou být z výstavy vyloučeni bez nároku na vrácení startovného, stejně tak i neukáznění majitelé či psovodi
 • neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin není důvodem k navrácení startovního poplatku
 • pokud se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, budou poplatky použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy

DOKLADY POTŘEBNÉ K ÚČASTI

Očkovací průkaz nebo pas pro zvířata s platným očkováním dle veterinárních předpisů.
Na webových stránkách klubu www.zkovitkov.estranky.cz najdete:
1. on-line formulář k vyplnění, jehož prostřednictvím je možno se přihlásit
2. přihlášku ke stažení – nutno vyplněnou čitelně, tiskacím písmem odeslat emailem, poštou, popřípadě zanechat na informačním centru Městského úřadu ve Vítkově
3. postupně aktualizovaný seznam vystavovatelů a přijatých plateb
Prázdné přihlášky i propozice jsou k dispozici také v Informačním centru MěÚ ve Vítkově.
Hlavní organizátor výstavy: Hana Hronzová, tel.: 777 992 064, email: h.hronzova@seznam.cz

Přiložené soubory

Propozice  (PDF 218 kB)
Přihláška  (PDF 214 kB)