Bull Power Show 2017

Místo konání: Tyršovo koupaliště, Rakovník
Termín: 5.5.2017 - 7.5.2017

Čas: 13:00

Vzhledem k tomu, že jak u WDP,WP i u WP - Profi se vše počítá na přepočet váhy psa, budou kategorie rozděleny pouze podle pohlaví, tzn. APBT i SBT ve stejné kategorii.

Na akci není žádná ze soutěží rozdělena podle plemen, vždy pouze podle pohlaví.

Na akci se bude vyhlašovat i titul "BEST BULL" - bude jím oceněn ten pes či fena, který/á si odnese nejlepší umístění z disciplín HJ, LnJ, WDP, WC, WP. Na výherce čeká věcná cena, musí se však zúčastnit všech bodovaných disciplín.

Pokud někdo bude chtít jít s jedním psem WP i WP-profi, bude se mu do Best Bull započítávat pouze to lepší umístění.
Pes se může přihlásit do obou pullingů - profi i s návnadou. V každé kategorii bude posuzován zvlášť.

Novinkou pro rok 2017 je program na neděli. Omlouváme se těm, kteří se těšili na MT, ale pro letošek jsme ho zrušili. Místo něj v neděli proběhne "výstava" - Bull in Condition
Jedná se o "výstavu", která bude rozdělena na tři kategorie pro psy a pro feny.
Bude otevřena pro všechna bull plemena a jejich křížence a kritérium bude jediné - kondice.
Oceněna budou vždy první tři místa v kategorích 1-3roky, 3-6let, nad 6let.
Z vítězů těchto kategorií nakonec bude vybrán "Best in Condition".

Klinické vyšetření psa o zdravotním stavu od veterinárního lékaře NENÍ potřeba ! Očkovací průkaz s sebou!

Každý účastník předloží očkovací průkaz psa s platným očkováním psinky, parvovirózy, leptospirózy (DHPPi) a vztekliny. Pokud dojde k propadnutí předchozího očkování – musí být nové očkování provedeno také nejpozději 1 měsíc před konáním akce. Pokud je dospělý pes přeočkován v době platnosti předchozího očkování, pravidlo 1 měsíce odpadá. Toto se týká také psů návštěvníků.

Psi nesplňující veterinární podmínky budou vykázáni z areálu!!!

Kupírovaní psi se nemohou zúčastnit soutěží, jako divákům je jim však vstup povolen.

Minimální věk pro účast v soutěžích je dovršených 12 měsíců.


Za jakýkoliv projev agrese psa vůči člověku je soutěžící pes ihned diskvalifikován ze všech disciplín.
Za agresivitu majitele vůči psu taktéž.


Na akci bude přítomen veterinární dozor. Pokud usoudí, že kterýkoliv ze soutěžících psů není schopen v závodech dále pokračovat, není proti jeho rozhodnutí možnost odvolání.

Facebooková událost