Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu

Místo konání: Déčko Liberec
Kontakt: andreabaja@seznam.cz
Termín: 28.1.2017

Čas: 9:00–17:00

Náhled do úvodu „AASW“ (Zvíře v sociálních službách)
Výběr psa k CT - 20+20+60 = 100
Výchova psa k praxi v CT – speciální výchova
Vedení psa k praxi v CT – dva základní směry a jejich dopad
Komunikace se psem při CT
Rizika při procesu CT (týrání zvířete, ohrožení klienta, ohrožení zvířete)
Projevy zvoleného směru vedení psa v praxi („targetování vs detekování“)
Role psa v procesu CT (polohování, kontakt, kooperace, observace)
- diskuse

Základní hypotéza:
"Pes je schopen sekundovat člověku při činnosti canisterapie a následovat tak vůli svého pána – canisterapeuta. Ale také je schopen chápat metodu canisterapie uceleně a existuje možnost jak psa vést tak, aby vykonával praxi vědomě a bez rizika vyhoření. Při tomto vedení se pes stává partnerem v komunikaci s klientem při sledování cíle klienta , nikoli prostředníkem či dokonce jen pomůckou k dosažení radosti klienta."

Hypotéza II.:
"Technika „Polohování“ – tuto činnost umí a rozumí ji a rád ji vykonává naprosto každý rodinný pes prostý psycho-patologií, základem je umět mu tuto dovednost „vysvětlit“."

Lektor: Andrea Tvrdá

Účastník obdrží certifikát.

Cena: = 1200,- Kč 

Facebooková událost