Dogdancingové zkoušky Jenštejn

Místo konání: Jenštejn
Kontakt: akce-MM@seznam.cz
Termín: 22.1.2017

Čas: 8:30–12:00

Postupové zkoušky Jenštejn 22. 1. 2017 od 8:30h

Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz.

Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit závodů a zkoušek DDCCR, zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu.

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP, kříženci). V případě, že nebude čip nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené sestavě/zkoušce.

Od 1. 1. 2017 musí mít pes s PP zapsané číslo zápisu ve VK. Pokud tedy již nemáte ve VK číslo zápisu potvrzené rozhodčím, přineste si na zkoušky průkaz původu.


KDE
Jenštejn u Prahy, Radonická, areál bývalého JZD

ROZHODČÍ
Vanda Gregorová, Martina Pachtová, Andrea Rezková

ZKOUŠKY
Vypsány jsou divize F, HtM, MD, DwD ve všech stupních.

POVRCH
koberec

Facebooková událost