Besedosemináře "Jak naučit" a "Jak ODnaučit"

Místo konání: Zš Pavlovská, Brno
Kontakt: LukesovaKaterina@seznam.cz
Termín: 11.12.2016

Čas: 8:30–18:00

Přednáška o výcviku zvířat spojená s praktickým řešením konkrétních problémů v podání celosvětově uznávaného trenéra, autora knížky Trénink je rozhovor a dalších vědeckých i popularizačních článků, který vytvořil dvě inovativní a uznané metodiky – index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu. František Šusta je členem České a slovenské etologické společnosti a několika odborných organizací sdružující trenéry zvířat. Jako první Čech se stal členem Animal Behavior Management Alliance a International Marine Animal Trainers’ Association. V roce 2014 se jako držitel čtyř různých ocenění ABMA stal nositelem historicky největší sbírky cen udělovaných touto celosvětovou asociací profesionálních trenérů zvířat.

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam vašich otázek je třeba poslat mailem nejpozději do 30.11.2014. Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Součástí semináře jsou texty k samostatné práci, s jejichž pomocí se účastníci učí analyzovat a řešit předložené problémy. Besedosemináře svou náplní předpokládají, že účastník už absolvoval alespoň teorii pozitivního posilování.

TERMÍN:
Besedosemináře proběhnou v neděli 11.12.2016. Dopoledne začneme besedoseminářem „Jak naučit“ (9:00) a odpoledne se budeme věnovat tématu „Jak ODnaučit“ (cca 14:00).
Přesnější časový harmonogram bude upřesněn.

KDE:
ZŠ Pavlovská, Pavlovská 16, Brno

CENA BESEDOSEMINÁŘŮ
Jak naučit 550 Kč
Jak ODnaučit 550 Kč
Verze 2 v 1 (obě části v jeden den) 950 Kč

Facebooková událost