Víkendovka Obedience + Dogdancingu

Místo konání: Kyjov
Kontakt: katyvein@seznam.cz
Termín: 17.2.2017 - 19.2.2017

Čas: 17:00

Víkendovka OBEDIENCE a DOG DANCINGU

Kde: Kyjov u Brna (ZKO Kyjov Boršov)
Termín: 17.-19.2. 2017
Zahájení: Příjezd v pátek v odpoledních hodinách. Informační schůzka proběhne v 17 hodin. Seznámení účastníků s náplní a průběhem víkendu, rozřazení do skupin atd.
Program:
Účastníci budou rozděleni do 2 skupin podle pokročilosti a zaměření výcviku. Program bude pro každou skupinu mírně odlišný v závislosti na náplni a konkrétních přáních účastníků. V pátek večer se budeme věnovat teorii.
Trénovat budeme 2x denně. Možnost kombinace DD + OB. Také je možnost zúčastnit se pouze OB nebo DD.

facebooková událost