Canisterapeutické zkoušky

Místo konání: Šternberk
Kontakt: 777291502, monikahalamkova@seznam.cz
Termín: 12.11.2016

Čas: 8:30

Program:

  • 8:30 přejímka psů
  • od 9:00 samotná canisterapeutická zkouška
  • po 12:00 celkové zhodnocení týmů

Uzávěrka: 2. 11. 2016. Důležité je datum na obálce
Organizátor zkoušky: AuraCanis, z.s., Ořechová 65, 785 01 Šternberk
Kontaktní údaje a adresa pro příjem přihlášek: Monika Halamková, Lužní 26, 78335 Olomouc – Chomoutov, tel.: +420777291502, monikahalamkova@seznam.cz

Poplatek: za každého přihlášeného psa činí poplatek 600,-Kč. Částku uhraďte složenkou typu A nebo převodem na níže uvedené konto.
Název a číslo konta: KB Šternberk, číslo účtu: 35-7135450297/0100
Doklady pro účast: očkovací průkaz nebo veterinární pas

Veterinární podmínky:

  • psi musí být klinicky zdraví
  • psi, kteří neprošli veterinární prohlídkou se nesmí zkoušky účastnit
  • psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003
  • po celou dobu konání zkoušky musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

PROPOZICE 

http://auracanis.cz/