Výstava voříšků, psů bez PP a psů s PP

Místo konání: Kostice
Kontakt: voriskove@email.cz
Termín: 10.5.2014

Čas: 7:00

I. ročník
Výstava voříšků, psů bez PP a psů s PP 10.5.2014
Kostice u Břeclavě


Uzávěrky: I. 20.4.'14
Místo: Areál bývalého JZD, za sběrným dvorem (bude značeno)
Občerstvení zajištěno


PROGRAM (orientační)

  • 7:00 – 7:45 – Přejímka psů
  • 7:45 – 8:00 – Zahájení
  • 8:00 – 12:30 - Posuzování v kruzích
  • 9:00 – 11:00 – Soutěž překážková dráha, ukázky psích sportů
  • 11:00 – 13:00 – Předkola Junior a Senior handlingu
  • 13:00 – 13:25 – Prezentace HAFo Naděje o.s.
  • 13:25 – 13:45 – Soutěže o NEJ psa
  • 13:45 – 14:30 – Finále, absolutní vítěz
  • 14:30 – 15:30 – Soutěže

*Pořadatelé si vyhrazují právo program kdykoli pozměnit.


ROZHODČÍ

KRUH 1 - Voříšci - M. Kolaciová
KRUH 2 - Psi bez PP, s PP - K. Bidařová
KRUH 3 - Junior a Senior handling - T. Duchková


ROZDĚLENÍ

Psi se budou dělit na:
Voříšky
Psi bez PP
Psi s PP

Podle pohlaví:
Psy
Feny

Podle velikosti:
Malí (do 40cm)
Velcí (nad 41cm)

Podle věku:
Štěňata (od 3 měsíců do 12ti měsíců)
Otevřená (1 rok - 7 let)
Veteráni ( 8 let a více)

Štěňata a veteráni se dělí pouze na voříšky / psy bez PP / psy s PP. V případě malého počtu psů budou kategorie upraveny.

STARTOVNÉ

I. Uzávěrka - 30.3.:
1. pes - 200,-Kč
2. pes a další jednoho majitele - 150,-Kč

Soutěže - 20,-Kč

Psi neposouzení na výstavě:
Soutěže - 50,-Kč

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI

(Platí na místě v Eurech nebo CZK)

I. Uzávěrka - 30.3.:
1. pes - 8 €
2. pes a další jednoho majitele - 6€

Soutěže - 1€

Psi neposouzení na výstavě:
Soutěže - 2,5€

Přihlášení psa ani platba na místě nebude možná (s vyjímkou zahraničních účastníků). Na místě bude možné přihlásit pouze soutěže (v omezeném počtu - hlásí se při přejímce!).

CENY

Každý přihlášený pes získá posudek, věcnou cenu za účast a ceny od sponzorů
1.-3.místo v každé kategorii získá pohár
Nejlepší voříšek, nejlepší pes bez PP a nejlepší pes s PP získá pohár
Absolutní vítez výstavy získá pohár.
1.-3.místo v každé soutěži získá pohár.
Každý účastník v soutěži Dítě a pes získá medaily.

OCENĚNÍ

Absolutní vítěz - nastupují všichni psi a feny, kteří ve své třídě získali 1.místo

Nejlepší voříšek - nastupují všichni voříšci psi a feny, kteří ve své kategorii získali 1.místo

Nejlepší pes bez PP - nastupují všichni psi a feny bez PP, kteří ve své kategorii získali 1.místo

Nejlepší pes s PP - nastupují všichni psi a feny s PP, kteeří ve své třídě získali 1.místo

SOUTĚŽE

Dítě a pes - pro děti do 8mi let. Nebude hodnocena kvalita psa, ale vzájemný soulad dítěte a psa, jeho schopnost psa předvést a jeho vědomosti o něm.

Junior handling I.- od 9ti do 13ti let. Nebude hodnocena kvalita psa, ale vzájemný soulad dítěte a psa, jeho schopnost psa předvést v postoji a pohybu a jeho vědomosti o něm. Dále se budou hodnotit figury - 8, L, T, ... kdy se dítě nesmí dostat do pozice pes - rozhodčí! Více na internetu. Pro natrénování na tuto soutěž bude den před akcí uspořádán seminář pro začátečníky a pokročilé, kterého je možné se zúčastnit.

Junior handling II. - od 14ti let do 17ti let. Viz Junior handling I.

Senior handling - od 18ti let a více. Bude hodnocen stejně jako Junior handling.

Nejkrásnější pár psů - Dva psi (dvě feny, pes a fena) stejného nebo různého plemene, věku, majitele. Nekladou se žádné meze :-)

Největší podoba pána a psa - Bude hodnocena největší podoba pána a jeho psa. Přiměřené doplňky povoleny.

Pejsek šikulka - Soutěž o nejšikovnějšího pejska. Psí triky, poslušnost, a jiné ...


PŘIHLÁŠKY & PLATBY

Posílejte do data uzávěrek na email, nelépe zároveň s platbou. Přihlášky, které nebudou uhrazeny do data uzávěrky nebudou přijaty!
Vyplněnou přihlášku, kterou najdete zde na webu, zašlete na email voriskove@email.cz .


PODMÍNKY

Přihlášení účastníka na akci je platné až po uhrazení startovního poplatku!

S sebou: očkovací průkaz psa s platným očkováním (nesmí být delší než 1 rok a mladší 30 dnů, psi bez platného očkování nebudou do areálu vpuštěni! ), misku na vodu, deku nebo box pro psa, hračku, pokud máte - výstavní vodítko (i v případě JH), deku nebo něco na odpočinek pro pánečka i psa, dále dle uvážení.

Veterinární podmínky:

Psi MUSÍ mít platné očkování proti vzteklině (ne starší jak 1 rok, ne mladší než 30 dní)
Akce se nesmějí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.
Akce se mohou zúčastnit pouze psi starší 3 měsíců .
Háravé feny se nemohou zúčastnit akce!
Z akce jsou vyloučeny feny kojící a feny ve vyšším stupni březosti.
Zvířata musí být klinicky zdravá!
Z akce budou vyloučena zvířata podezřelá z nemoci!

Další podmínky:

Kousaví a agresivní psi budou z akce vyloučeni bez nároku na vrácení startovného!
Děti do 15ti let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby!
Za dítě po celou dobu akce zodpovídají rodiče! Nikoli pořadatel!
V případě zjištění podvodu - jiné datum narození, apod. vede k okamžitému vyloučení účastníka z akce bez nároku na vrácení startovného!
Pro zařazení psa do kategorie rozhoduje datum v den pořádání akce!
Neúčast na akci z jakýchkoliv důvodů není důvod k vrácení startovného.
V případě, že se bude majitel ke psu chovat nepřiměřeným způsobem, bude z akce vyloučen bez náhrady.
Každý účastník je povinen dodržovat pořádek po sobě a svém psovi.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.
V případě, že se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční, poplatky budou použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu.
Pořadatel nezodpovídá za úraz nebo úhyn psa na akci.
Volný pohyb psů po areálu není dovolen!
Počet účastníků je omezen.
Přihlášení ani dohlašování v den akce není možné. Na místě lze dohlásit pouze soutěže.
Účastník odesláním přihlášky souhlasí s těmito podmínkami.

ONLINE PŘIHLÁŠKA