KERBEROS CUP 2016

Místo konání: Areál Kynologického cvičiště Holešov
Kontakt: zrexfalu@atlas.cz
Termín: 8.10.2016

Čas: 9:30

Kde:
Areál Kynologického cvičiště Holešov, Střelnice 1288; souřadnice GPS parkoviště ( u tenisových kurtů): 49°20’13.1″N 17°35’01.1″E; web. str. KK Holešov: www.kkholesov.eu
Prostor pro parkování osobních automobilů je cca 150 m od areálu kynologického cvičiště.
Na cvičišti je v klubovně KK k dispozici bufet se základním občerstvením.
Kontaktní osoba: Mráčková Iveta / tel.: 723 450 015 / e-mail: zrexfalu@atlas.cz

Program:
Přejímka: 9:30 – 9:50 hod.
Zahájení: 10:00 hod.
Konec: podle počtu účastníků, cca v 15:00 - 16:00 hod.

Startovné:
Startovné (platí se při přejímce):
a) člen KPCHP (tzn. s platným průkazem člena KPCHP):
50,- Kč pes do věku 1 rok // 70,- Kč pes ve věku nad 1 rok.
b) ostatní (tzn. bez platného průkazu člena KPCHP):
100,- Kč pes do věku 1 rok // 140,- Kč pes ve věku nad 1 rok.

Ceny:
Pro první 3 umístěné budou přichystány poháry, diplomy a pěkné dárky. Ostatní získají diplomy a drobné dárky – nikdo, kdo počká do vyhlášení, neodejde s prázdnou.

Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek je 30.9.2016.
Přihlášky zasílejte na e-mail: zrexfalu@atlas.cz a do předmětu zprávy napište: „Kerberos 2016“. Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno e-mailem.

www.kkholesov.eu