Výcvikový den pro chodské psy

Místo konání: Areál Kynologického cvičiště Holešov
Kontakt: zrexfalu@atlas.cz
Termín: 3.9.2016

Čas: 8:00

Zaměření akce:
Začátečníci - podle zájmu: stopy, poslušnost, obrana
Pokročilí - zaměření zejména na obranu (podle zájmu: stopy, poslušnost)

Kde:
Areál Kynologického cvičiště Holešov, Střelnice 1288; souřadnice GPS parkoviště ( u tenisových kurtů): 49°20’13.1″N 17°35’01.1″E ; web. str. KK Holešov: www.kkholesov.eu
Prostor pro parkování osobních automobilů je cca 150 m od areálu kynologického cvičiště.
Na cvičišti je v klubovně KK k dispozici bufet se základním občerstvením, splachovací WC, studená a teplá voda. V omezeném množství i odkládací kotce pro psy.
Kontaktní mobil: 723 450 015 / Mráčková Iveta

Max. počet účastníků akce: 25 psů; v případě, že tato místa nebudou do uzávěrky obsazena zájemci z řad členů KPCHP, budou volná místa obsazena přihlášenými z řad ostatních zájemců o výcvik.

Program:
Zahájení: 8:00 hod.
Konec: podle počtu účastníků, cca v 17:00 - 18:00 hod.

Poplatek:
a) člen KPCHP (tzn. s platným průkazem člena KPCHP)
200 Kč/dospělý pes; 100 Kč/štěně (pes ve věku do 1 roku)
b) ostatní (tzn. bez platného průkazu člena KPCHP):
300 Kč/dospělý pes; 200 Kč/štěně (pes ve věku do 1 roku)

Číslo účtu: 52908002 / 2700 Variabilní symbol: VS 3916,
do zprávy pro příjemce: příjmení psovoda/počet psů


Přihlášky:
Uzávěrka přihlášek je 25.8.2016.
Přihlášky zasílejte na e-mail: zrexfalu@atlas.cz a do předmětu zprávy napište: „výcvik CHP 2016“.

www.kkholesov.eu