Dogdancingové zkoušky Jenštejn

Místo konání: Jenštejn
Kontakt: akce-MM@seznam.cz
Termín: 11.9.2016

Čas: 8:30 - 12:00

Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz.

Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit závodů a zkoušek DDCCR, zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu.

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP, kříženci). V případě, že nebude čip nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené sestavě/zkoušce.

KDE
Jenštejn u Prahy, Radonická, areál bývalého JZD

ROZHODČÍ
Martina Pachtová, Pavla Kamrádová

ZKOUŠKY
MD 1-2, HtM1-2, F1-2, DwD1

POVRCH
koberec

Facebooková událost