Pes v rozpáleném autě – rozbít či nerozbít okýnko?

Publikováno: 27.6.2016
Autor: MVDr. Jiří Žák
Foto: Archiv Společník pro život

Tento článek se zabývá každoročně velice diskutovaným tématem a to je záchrana psa (či jiného zvířete) z rozpáleného vozidla v horkých letních dnech. Článek o zdravotních rizicích souvisejících s přehřátím psa, naleznete zde: http://www.pesweb.cz/cz/1972.prehrati-psa

Na začátek je třeba jasně upozornit, že tento článek v žádném případě nemá v úmyslu navádět kohokoli k protiprávnímu jednání vyjma některých individuálních případů, kdy bude opravdu naplněna skutková podstata Krajní nouze a všechny její podmínky, dle § 28 Trestního zákona č. 40/2009 Sb. Pokud si nejste jisti, jak v reálu vypadají klinické příznaky přehřátí psa, a že splňujete podstatu Krajní nouze, neměli byste se zbrkle pouštět do rozbíjení cizích vozidel a „zachraňování“ zvířat. Pokud jste si jisti, že klinické příznaky přehřátí zvířete poznáte a poznáte, že psovi či jinému takto uvězněnému zvířeti hrozí úhyn či trvalé poškození zdraví, je i přesto nutné zachovat určité postupy, které by měly být vždy využity, abyste se co v největší míře vyhnuli případným právním následkům Vašeho jednání.

Pes v rozpáleném autě – rozbít či nerozbít okýnko?

Zvíře je už i dle nového občanského zákoníku živý tvor (jako živá bytost je v našem právním systému zvíře považováno již od roku 1992), nikoliv pouze věc či majetek. A život zvířete by měl mít tudíž vyšší hodnotu, než okýnko vozidla. Bohužel však v současné době neexistují jasné výklady soudu, jestli živé zvíře opravdu vyšší hodnotu nad okýnkem má vždy, a nebo jen v některých individuálních případech. Na správný postup neexistuje jasný právní názor ani výklad! Proto i při záchraně a splnění všech podmínek (viz. níže) se může stát, že budete muset hradit škodu majiteli vozidla, případně čelit soudnímu procesu. Právníci se bojí v tomto ohledu mít na tuto věc jasný názor, což jen nahrává tomu, že o tom, zda je důležitější nenahraditelný život zvířete nebo neživé skleněné nahraditelné okýnko, soudy ještě dlouho nerozhodnou. Na to ještě musíme počkat, abychom měli více jasno.

Při záchraně psa z rozpáleného vozidla musí být splněny tři velice zásadní podmínky:

1. Krajní nouze:

  • Být si jist, že zvíře je ohroženo na životě či zdraví (veterinární lékař vs. laik = podstatný rozdíl – veterinární lékaři v tomto mají určitou výhodu, jelikož případně lépe (odborně) obhájí, že zvířeti opravdu hrozilo velké zdravotní riziko).

2. Subsidiarita:

  • Tedy využít všechny jiné možnosti, které se nabízí, než se rozhodnete poškodit cizí vozidlo např.:
  1. Vyčkat příchodu majitele (pokud je to možné)
  2. Aktivně se pokusit majitele vyhledat
  3. Přivolat policejní hlídku (156, 158)
  4. Viz dále…

3. Proporcionalita

  • zvíře vs. neživá věc – co má vyšší hodnotu a jak velkou škodu jste způsobili při záchraně zvířete? Bylo nutné způsobit tak velkou škodu?

Co tedy dělat, když uvidíte zavřeného psa, či jiného živého tvora v autě uprostřed horkého dne?


Co tedy dělat, když uvidíte zavřeného psa, či jiného živého tvora v autě uprostřed horkého dne? Čtěte pozorně, a pokud to situace umožňuje, dodržujte posloupnost následujícího postupu:

0) V prvé řadě by bylo velice vhodné zajistit si nějaké svědky (minimálně jednoho, ideálně nejméně dva a nejlépe nějaké cizí lidi, kolemjdoucí). Požádejte jednoho ze svědků, ať celý incident natáčí na mobil. Pokud žádní svědci nejsou, nedá se nic dělat.
1) Nejprve se snažte nalézt majitele vozidla / zvířete – klidně několikrát zařvěte na celé parkoviště... např. „HEJ!! Čí je ten stříbrný Passat... ??!!

2) Zjistěte, zdali vozidlo není čistě náhodou otevřené (vyhnuli byste se tak následné nutnosti rozbíjet okýnko).

3) Pokud vozidlo stojí např. před obchodním domem, nechejte vyvolat majitele vozidla v obchodním domě (zapište si poznávací značku, model a barvu vozidla = nahlásíte urgentně na informačním pultu obchodu, nebo u pracovníka ostrahy. Požádejte je, ať výzvu několikrát jasně zopakují! Nestačí jen jednou – majitel by se mohl následně vymluvit, že tu jedinou výzvu neslyšel! Ale když budou 3 nebo 4, už jste opět v lepší pozici. Navíc Vám tuto skutečnost dosvědčí velké množství lidí.

4) VOLEJTE POLICII (městskou 156 či ČR 158) !!! Musíte situaci s uvězněným zvířetem nahlásit (Můžete volat Policii už v rámci bodu č. 1,2). Pokud celý incident neohlásíte policii, téměř jistě budete za Vaše následné kroky popotahování právě samotnou policií.

5) Opět se ujistěte, že máte k dispozici svědky celé události, a že celý incident stále natáčí na mobil. Požádejte je, aby neodcházeli.

6) Pokud se majitel vozidla dosud nenašel, ani se nedostavil ke svému vozidlu, pokud stále nepřijela hlídka policie, opět zavolejte na policii a urgujte, že se situace zvířete stále nezměnila a není možné již dále čekat. (Pokud Vám na tísňové lince sdělili např. něco v tom smyslu, že hlídka přijet nemůže, nebo ať to necháte být, že majitel určitě brzy přijde, nebo že hlídka přijede až za nějaký čas (desítky minut), opět se přibližujete k naplnění podstaty Krajní nouze, tzn. odvrácení nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného trestním zákonem, kterému nešlo zabránit jinak, než spácháním jiného, za jiných okolností, protiprávního jednání.

Rozbít okýnko??? - POZOR! Jen v případě, že jste si jistí, že zvířeti hrozí úhyn či trvalé poškození zdraví.

7) Rozbít okýnko??? - POZOR! Jen v případě, že jste si jistí (musíte si být opravdu jistí), že zvířeti hrozí úhyn či trvalé poškození zdraví (rozpoznáte klinické příznaky přehřátí zvířete?), a že nešlo vzniklou situaci zvířete již odvrátit jinak, než následujícím rozbitím okýnka vozidla... tzn. body 0-6)!? Vykonali jste veškeré předchozí body? – Většina lidí toto opravdu neučiní a ani nedokáží rozpoznat příznaky skutečného přehřátí zvířete od běžného zrychleného dýchání zvířete. Proto radíme – jednejte s velkou dávkou rozvahy. Než vykonáte všech prvních 6 bodů, uběhne možná i několik minut, a pokud ani přesto nedorazí hlídka policie (což se stát může) a nedorazí ani majitel, je poté dle mnoha právních názorů, včetně vyjádření Ministerstva vnitra i Ministerstva spravedlnosti z minulého roku, možné rozbít okýnko a psa vysvobodit. Při rozbití okýnka však musíte dbát, abyste nezpůsobili zbytečně velkou škodu (kromě rozbitého okýnka např. také poškozené sedačky (od kamene) nebo poškrábaný lak vozidla, uražené zrcátko, nedejbože ublížení zachraňovanému zvířeti !!!) (Jak správně rozbít okýnko auta – viz níže.)

6) Poskytuji první pomoc zvířeti (postup první pomoci zde: http://www.pesweb.cz/cz/1972.prehrati-psa) , znovu volám a čekám na příjezd policie - pokud možno kontaktuji veterinárního lékaře a rovněž Krajskou veterinární správu.

Nejlepší samozřejmě je, pokud ochotně na místo dorazí během pár minut hlídka policie a ta situaci začne ihned řešit. Ovšem i potom hodně záleží na individuálním přístupu toho kterého policisty – někteří bez váhání zvířeti pomohou, někteří mohou u auta stát hodně dlouho, než se rozhodnou zasáhnout, a to už může být pozdě. Většina policistů ale zasáhne… je to i jejich povinnost, aby překazili hrozící trestný čin. Je možné i laxnější hlídce policie připomenout, že zanedbání péče o zvíře z nedbalosti je trestným činem a musí mu zabránit! Bylo by to jako kdyby policisté přihlíželi např. loupeži a nic neudělali.

Neuvařte svého psa v autě.

Jak tedy správně rozbít okýnko vozidla?

A) Pro rozbití okýnka nejlépe používáme speciální nástroj (např. RescQMe, Rescue Tool (firma Victorinox), teleskopický obušek, speciální nůž s hrozem pro rozbíjení oken, atd.
Zásadně nikdy se nepokoušíme prohodit nějaký kámen či cihlu skrz okno !!! Hrozí ublížení zachraňovanému zvířeti a nepřiměřené poškození cizí věci !!!

Nástroj RescQMe je velice skladný (na klíče) a je možné ho zakoupit např. zde: http://www.shoparamedik.cz/zachranne-pomucky


ukázka použití speciálního nástroje: - https://www.youtube.com/watch?v=v1S9zMPqAF4

Ukázka speciálního nástroje na rozbití okénka v autě.


B) Rozbíjíme vždy pouze boční okýnko – nikoliv čelní, které rozbít kompletně nelze !
C) Úder vedeme VŽDY do jednoho z rohů okýnka, nikoliv doprostřed !
D) Kryjeme si ruku, hadrou, tričkem, šátkem – pamatujeme na vlastní bezpečí !

Takto rozhodně nepřistupujeme k záchraně zvířete z vozidla !!!
https://www.youtube.com/watch?v=uba1Np4qhOo


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ na závěr: Uvedený návod nezaručuje, že na Vás majitel vozidla nepodá oznámení pro poškození cizí věci, či jiného trestného činu / či přestupku, a že nebudete popotahováni policií. Lidé jsou různí… někteří přiznají chybu, někteří se neskutečně naštvou. V každém případě je vhodné argumentovat a také podat na majitele psa trestní oznámení policii pro podezření ze spáchání trestného činu Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, a Vy jste jen udělali vše proto, abyste tomuto činu zabránili a využili jste při tom všechny možnosti, které se v danou chvíli nabízely, kromě rozbití okýnka, což byla možnost, kterou jste využili, až skutečně nebylo jiné možnosti (využili jste tedy práva Krajní nouze § 28 Trestního zákona. Tyto skutečnosti Vám případně dosvědčí Vámi opatření svědci a videozáznam z mobilního telefonu.Trestného činu Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti se dopustí ten, kdo z hrubé nedbalosti zanedbá potřebnou péči o zvíře, které vlastní nebo o něž je povinen se z jiného důvodu starat, a způsobí mu tím trvalé následky na zdraví nebo smrt. Pachatel bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, zákazem činnosti nebo propadnutím věci (zvířete).

MVDr. Jiří Žák
Ústav ochrany zvířat, welfare a etologie
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Kam dál: 

Poctivý chov

Inzerce plná skrytého psího utrpení 

Poslední injekce vs. záchrana za každou cenu

Ztratil se nám pes! 

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...