Crazy Cup 2016

Místo konání: Svijanský Újezd - areál koupaliště, Liberec
Kontakt: crazyballs-lbc@seznam.cz
Termín: 25.6.2016 - 26.6.2016

Čas: 8:00-18:00


Přihláška: zasláním řádně vyplněné přihlášky na e-mail
                  a zasláním startovného na účet číslo: 2000798859/2010.

Jako variabilní symbol uveďte telefon uvedený v přihlášce.
Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva.
Spolu s přihláškou zasílejte i kopii dokladu o zaplacení. 
Max. počet družstev – 36. 
Družstva budou do turnaje přijímána v souladu s Pravidly flyballu, bod 2.7.
Uzávěrka přihlášek: 15.6.2016

Startovné: 
280, -Kč pes – členové Flyball Clubu ČR 
450,- Kč pes – nečlenové Flyball Clubu ČR 
V případě zrušení účasti po termínu uzávěrky se startovné nevrací a propadá ve prospěch pořadatele

Ubytování ve vlastních stanech v areálu, v případě zájmu možnost příjezdu karavanem (prosíme o nahlášení předem). Příjezd je možný již v pátek 24.6.2016 po 16:00 hod (dřívější příjezd možný, hlaste však předem). Cena za ubytování je stanovena na 50,- Kč/osoba/noc. Poplatek hradí kapitán vždy za celé družstvo v sobotu při prezenci.

V místě konání turnaje bude otevřena restaurace.


Program:

Sobota 25.6.2016 
7:00 – 8:15 – prezence družstev, veterinární přejímka, měření psů 
8:15 – 8:30 – schůzka kapitánů družstev 
8:30 – 8:45 – schůzka rozhodčích 
9:00 – zahájení turnaje – Každý s každým (Round Robin) nebo Rychlostní zkouška (Speed Trial) v jednotlivých divizích. 

Neděle 26.6.2016 
Na Dvě prohry (Double Elimination) v jednotlivých divizích.
Předpokládané ukončení turnaje kolem 17:00 hod

Facebooková událost