Neoficiální Agility zkoušky 2016 – Dvacátý sedmý Agispecial

Místo konání: TJ Sokol Agility Měchenice, fotbalové hřiště
Kontakt: agility.mechenice@seznam.cz
Termín: 28.8.2016

Čas: 12:00-15:00

Přihláška: zde

Ceny: Oba běhy budou vyhodnoceny jednotlivě a ceny jsou připraveny pro první tři místa v každé kategorii.

Startovné: 200,-Kč dospělí, 150,-Kč děti a každý další pes. (Platí se na místě.)

Podmínky účasti: stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním.

 • Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání.
 • Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu.
 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.

Pravidla: Startující jsou rozděleni kromě velikosti psa L, M a S do 2 kategorií dle výkonnosti – nezávodníci a závodníci.

Každá výkonnostní kategorie má vlastní Agility 1. a 2. běh.

Pro kategorii nezávodníci bude trať sestavena z 12 – 15 překážek.

 • Nebude zařazena houpačka, slalom a kruh, látkový tunel je možné na požádání zvednout.
 • Psi mohou mít obojek, psovod smí běžet s hračkou i pamlskem. Je zakázáno znečistit pamlsky prostor parkuru.
 • V kategorii se nepočítá diskvalifikace v případě, že pes překoná překážku ve špatném pořadí.
 • Tým je penalizován chybou (5 tr.b.) a chybu je nutné opravit. Neopravená chyba znamená další chybu (5 tr.b.)..
 • 3 odmítnutí a vice jsou pouze časovou ztrátou.
 • Tým v kategorii může být diskvalifikován v případě, že pes opustí parkur a projeví neochotu se vrátit.
 • Tým v kategorii je diskvalifikován v případě, že se pes na parkuru vyvenčí.
 • Ostatní chyby (shozená laťka, skočená zóna, dotyk...,) a odmítnutí (pes překročí linii překážky, kterou měl překonat...) dle platné směrnice F.C.I. pro Agility

Pro kategorii závodníci bude trať o 17 – 20 překážkách dle platné směrnice F.C.I. pro Agility.

 • Chyby, odmítnutí, diskvalifikace budou posuzovány dle směrnice F.C.I. pro Agility.
 • Kategorie A1 a vyšší startuje bez hraček, bez pamlsků, pes nesmí mít obojek.

Web