I. ročník závodu O POHÁR STAROSTY MORKOVIC

Místo konání: Morkovice-Slížany
Kontakt: kynologiemorkovice@seznam.cz
Termín: 25.6.2016

Čas: 8:00

Přihláška: 

Přihlášky zasílejte na e-mail: kynologiemorkovice@seznam.cz, ve tvaru:

 • jméno psa, datum narození psa,
 • plemeno psa,
 • jméno psovoda, datum narození psovoda,
 • člen v ZKO,
 • soutěžní kategorie,
 • přihláška bude akceptována po uhrazení startovného,
 • přihlášení na místě není možné! 

nebo na adresu Dana Zastoupilová, Nová 691, 768 33 Morkovice

Pro koho:

členi klubů pod MSKS, ČKS nebo jakýkoliv chovatelský klub

 

Kategorie:

- V každé kategorii bude vyhlášen nejlepší mládežník do 15ti let.

- Podmínkou pro otevření kategorie je minimálně 5 přihlášených psů v kategorii.

ZZO - bez speciálních cviků, stáří psa min. 6 měsíců, max. složená zkouška ZZO

ZZO 1 – 2 - bez speciálních cviků, stáří psa min. 12 měsíců, max. složená zkouška ZZO 1 – 2

ZM - stáří psa min. 12 měsíců, max. složená zkouška ZM, beze stop

ZVV1 - stáří psa min. 14 měsíců, max. složená zkouška ZVV1, beze stop

 

Při shodě bodů rozhoduje:

ZZO  – 1. aport, 2. los

ZZO 1-2 - 1. aport, 2. los

ZM - 1. obrana, 2. aport, 3. los

ZVV1 - 1. obrana, 2. aport, 3. los

 

Pořadatel: Kynologický spolek Morkovice

Vedoucí akce: Bc. Dana Zastoupilová, tel: 722 945 127

Rozhodčí: Jaroslav Matula

Figurant: Marcel Mareček

 

Harmonogram:

7.00 – 7.30 – přejímka psů (očkovací průkaz s sebou)

7.45 – zahájení závodu předsedou spolku a starostou města

8.00 – nástup prvního startujícího

 

Startovné:

300Kč, mládež do 15ti let 200Kč

Startovné uhraďte na účet číslo: 2500729227/2010 do 15.6.2016

Nebo složenkou typu C na adresu: Dana Zastoupilová, Nová 691, 768 33 Morkovice

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa a příjmení závodníka.

V případě neúčasti na závodě (z jakékoliv příčiny), či storna přihlášky po uzávěrce, se startovné nevrací!

 

Podmínky účasti:

 • očkování proti vzteklině (kontrola u přejímky) ne starší než rok a mladší než měsíc 
 • nahlášení háravé feny před příchodem feny do areálu. V případě zjištění, že se v areálu pohybuje háravá fena bez předchozího nahlášení, je majitel povinen zaplatit pokutu 500Kč,
 • psovod zodpovídá za škody způsobené psem, agresivní psi mohou být vyloučeni, zákaz volného pobíhání psů v areálu
 • psovod během závodu zachovává sportovní chování i mimo cvičební plochu,
 • protest lze podat dle ustanovení zkušebního řádu do 30min po ukončení závodu, vklad 200Kč.
 • Platné členství na rok 2016 v ZO, ZKO, v chovatelských klubech doložitelné průkazem.
 • upozornění: Od 1. 3. 2004 platí novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění, zejména ve znění Zákona č. 77/2004 Sb. Ve smyslu těchto závazných přepisů se veřejné kynologické akce mohou zúčastnit psi, u nichž došlo k úpravě ušních boltců z jiných důvodů než za účelem změny vzhledu a to pouze tehdy, jestliže majitel psa předloží pořadateli akce originál potvrzení veterinárního lékaře (kopie zůstává pořadateli).

 

Sponzoři:

 • Město Morkovice – Slížany
 • Morex s.r.o.
 • Časopis Psí kusy
 • Krmiva Hulín
 • Krmiva Husse
 • Miramar
 • Vitakraft
 • Platinum Natural s.r.o.
 • Jukko petfood s.r.o.

Facebooková událost