II. ROČNÍK VOŘÍŠKIÁDY MALÍNKY

Místo konání: Hřiště Malínky, okr. Vyškov
Kontakt: vystava-malinky@email.cz
Termín: 28.5.2016

Čas: 9:00

Přihláška: on-line

Uzávěrka: 20.5.2016

 Občerstvení zajištěno, WC v místě konání 

Program:

8:00 – 9:00 – Přejímka psů

9:10 – 12:00 – Zahájení výstavy, posuzování psů v kruzích

12:00 – 12:30 – Přestávka na oběd

12:30 – 15:00 – Absolutní vítěz, závěrečné soutěže

(časy jsou pouze orientační)

Rozhodčí:

bude doplněno

Startovné:

1. Pes: 200,-Kč

2. Pes a další: 150,-Kč

Soutěže: 20,-Kč/soutěž

 

Startovné je splatné do data uzávěrky 20.5.2016 na číslo účtu: 250036401/0300
(zpráva pro příjemce: voříškiáda - Vaše jméno / počet psů;
variabilní symbol: Vaše tel. číslo => Př. voříškiáda Novák/2; 777 258 852 ).

 

Soutěže se hlásí i platí až na místě při přejímce, nejpozději do 9:00 hod.
Přihlašování ani platbana místě v den konání akce nebude možná!

Kategorie:

Štěně – od 3. do 12 ti měsíců věku psa, kříženci a psi bez PP zvlášť, oceněno bude 1.-4.místo

Z oceněných štěňat se vybere NEJHEZČÍ ŠTĚNĚ VOŘÍŠKIÁDY

Veterán – od 8. roku věku psa, kříženci a psi bez PP zvlášť, oceněno bude 1.-4.místo

Z oceněných veteránů se vybere NEJHEZČÍ VETERÁN VOŘÍŠKIÁDY

Nejhezčí štěně a veterán se NEúčastní finále o absolutního vítěze

 

Voříšci

Třída otevřená, rozdělení na psy a feny. Dále dle velikosti na malý (do 40cm v kohoutku)
a velký (nad 40cm v kohoutku). V každé třídě bude oceněno 1. - 4.místo.

 

Psi bez PP

Třída otevřená, rozdělení na psy a feny. Dále dle velikosti na malý (do 40cm v kohoutku)
a velký (nad 40cm v kohoutku). V každé třídě bude oceněno 1. - 4.místo.

Voříšci a psi bez PP: ocenění pejsci postupují do finále o nejkrásnějšího voříška a psa bez PP
a o Absolutního vítěze

 

Psi s PP

Rozdělení pouze na psy a feny, štěňata a veteráni. V každé třídě bude vyhodnoceno 1.- 4.místo.

Ocenění pejsci soutěží o titul NEJKRÁSNĚJŠÍ PES S PP, NEpostupují do finále o absolutního vítěze

 

Handikep

Do této kategorie lze přihlásit pejska s jakýmkoli zdravotním omezením. Vyhodnocení 1.-4. místo.

 

Nejvoříškovatější voříšek

Cena rozhodčí za nejvoříškovatější vzhled

 

Pejsek sympaťák

Hlasování diváků, vyhrává pejsek s nejvíce hlasy

 

* V případě malého počtu soutěžících si pořadatelé vyhrazují právo spojit nejvíce podobné kategorie!


 

Soutěže:

Dítě a pes – pro děti do 15ti let věku včetně. Neposuzuje se kvalita psa ale vztah dítěte ke psu,
jeho vědomosti o něm a schopnost dítěte psa předvést.

Nejlepší maska – hodnotí se největší podoba pána a jeho psa.

Psí pár - hodnotí se podoba a předvedení dvou psů

Psí DUO  kreativ - Pejsci můžou být rozdílného vzhledu a velikosti rozhoduje celkový dojem

Pejsek šikula - hodnotí se předvedené kousky ;-)

V soutěžích ohodnoceno 1.-3. místo


 

Podmínky účasti:

Psi MUSÍ mít platné očkování proti vzteklině (ne starší jak 1 rok, ne mladší než 30 dní).

Akce se nesmějí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima.

Akce se mohou zúčastnit pouze psi starší 3 měsíců .

Háravé feny se nemohou zúčastnit akce!

Z akce jsou vyloučeny feny kojící a feny ve vyšším stupni březosti.

Zvířata musí být klinicky zdravá!

Z akce budou vyloučena zvířata podezřelá z nemoci!

 

Kousaví a agresivní psi budou z akce vyloučeni bez nároku na vrácení startovného!
Děti do 15ti let se mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby!
Za dítě po celou dobu akce zodpovídají rodiče! Nikoli pořadatelé!
Pro zařazení psa do kategorie rozhoduje datum v den pořádání akce!
Neúčast na akci z jakýchkoliv důvodů není důvod k vrácení startovného.
V případě, že se bude majitel ke psu chovat nepřiměřeným způsobem,
bude z akce vyloučen bez náhrady.
Každý účastník je povinen dodržovat pořádek po sobě a svém psovi.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího je nepřípustný.
V případě, že se výstava z nepředvídatelných příčin nebo veterinárních opatření neuskuteční,
poplatky budou použity na úhradu prokazatelných výloh výstavy.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku bez udání důvodu.

Pořadatel nezodpovídá za úraz nebo úhyn psa na akci. Volný pohyb psů po areálu není dovolen!
Počet účastníků je omezen. Přihlášení ani dohlašování v den akce není možné.
Na místě lze dohlásit pouze soutěže. Pořadatel nezodpovídá za ubytování osob ani zvířat během akce.
Každý majitel si zodpovídá za svého psa/psy.

 

Účastník se zasláním přihlášky souhlasí se všemi podmínkami!

 
Sponzoři:

Facebooková událost