Terapie psem - workshop o zvládání stresových situací se psy

Místo konání: Ostrava
Termín: 28.5.2016 - 29.5.2016

Čas: 9:00

Potýkáte se s nečekanými reakcemi svého psa na okolí? Máte pocit, že každá procházka se psem je spíše za trest, než za odměnu? Jste přesvědčeni, že z hlediska tréninku děláte vše správně, a přesto se chování vašeho psa vůči okolí moc nemění?

Co třeba zlepšit své vlastní postoje, zvládání takových situací, a tím pomoci svému psu?

Jako lidé si v běžném denním provozu většinou stěží uvědomujeme, jaké emoce jednotlivé situace vyvolávají. Většinou máme za to, že když se napovrchu dokážeme ovládnout, nikdo nic z toho, co se děje uvnitř, nepozná. Psi však dokáží naše vnitřní emoce velmi dobře vnímat a reagují na ně, i když se navenek snažíme tvářit jinak. Díky tomu vznikají situace, kdy se naše zvíře chová ve stejné situaci najednou jinak, z našeho pohledu „nelogicky“. Málokdo z nás si totiž uvědomí, že pes možná reaguje na to, co se děje uvnitř nás a nikoliv na to, co dáváme najevo navenek.

Workshop bude prostorem, kde se budete moci podívat na to, jak ve kterých situacích reagujete uvnitř sebe, zda je tato vaše reakce v souladu s vnějším chováním a jak na tyto vaše reakce odpovídá pes - tj. jak vaše emoce vnímá a co se s nimi snaží udělat.

Nejedná se o psychoterapii, nebudeme se tedy zabývat závažnými životními tématy. V hledáčku budeme mít běžné a obvyklé situace, do kterých se se svým zvířetem můžete dostat a které, ač běžné a obvyklé, mohou vyvolat pocit tlaku a zátěže a následnou reakci vaší i vašeho psa. Cílem bude pomoci vám nejen rozumově pochopit, ale i dokázat si uvědomit, co se uvnitř vás děje a jak na to reaguje váš pes, tak abyste tyto situace zvládali bez vzájemných lidsko-psích nedorozumění, naopak se vzájemnou podporou.

KDY?
28.-29.5.2016
v sobotu se bude začínat v cca 9.00, konec dle potřeby (17? 18? 19? - prosím nevažte se na konkrétní konec workshopu)

v neděli se bude začínat opět v 9.00, skončit se pokusíme mezi 16-17h.

KDO?
lektor pro lidi: Mgr. Laďka Doležalová
lektor pro psy: Mgr. Lenka Blachová

PROGRAM?
V sobotu si ukážeme, jak kdo reaguje na stresové situace, a jakou zpětnou vazbu v ten okamžik člověku ukazuje pes (co a jak pes "říká"). Zkusíme se podívat, jaké možnosti pro zvládání stresových situací máme, a jak se vyznat sami v sobě, abychom mohli změnit zažité stereotypy v jednání a komunikaci.

V neděli si vyzkoušíme nové strategie pro řešení stresových situací, nejprve sami na sobě, a posléze i se psem, a podíváme se, zda a jak se jeho reakce na jeho člověka změnila.

Pozn.: Psi budou průvodci v tomto workshopu proměn, budou se účastnit jen v krátkých sekvencích, proto je potřeba, aby šlo o psy zvládající v pohodě odložení v klecích nebo boudičkách. Bude dostatek prostoru psíky vyvenčit, nicméně workshop není vhodný pro psy, kteří takový režim nezvládnou a zažívali by z důvodu odložení příliš velký stres.

ORGANIZACE
Akce je určena pro max. 8 týmů (psovod-pes). Diváci nejsou pro tuto akci povoleni.

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

Cena: 2200,- / tým / víkend

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST