Záchranářský výcvikový víkend

Místo konání: Červená Řečice
Termín: 29.4.2016 - 1.5.2016

Čas: 17:00

Záchranářský výcvikový víkend.

Speciály - Iveta Soukupová
Poslušnost - Karolína Kristová

Součástí výcvikového víkendu bude také noční výcvik.

Začátečníci:

Začátečníci budou mít možnost seznámit se s tím, co záchranařina obnáší, vyzkoušet si, zda má pes pro záchranářský výcvik vlohy, dozví se jak se psem začít a jaký výcvikový postup je vhodný právě pro jejich psa. Doporučujeme, aby pes uměl štěkat na povel nebo ho psovod dokázal nějakým způsobem (na hračku, jídlo, při hře...) rozštěkat (není nutné).

Pokročilí:

Psovodům, kteří se záchranařině již věnují, nabízíme výcvik odpovídající stupni vycvičenosti psa (podle požadavku - nácvik přímého označení figuranta, vyhledávání osoby nebo osob v neznámém terénu atd.) a také pomoc při řešení různých výcvikových problémů u psa - malý zájem o figuranta, odbíhání od osoby, "zatloukání" úkrytů, "upadání" zájmu psa o nalezení osoby během hledání, problémy při značení určitého typu úkrytu (spodní, výškové, zcela zakryté...), značení zbytkových pachů, teplých úkrytů, napachovaných věcí, jídla atd.

Poslušnost:

Součástí záchranařiny je poslušnost. Kromě motivační radostné poslušnosti, jednotlivých cviků, vyzkoušíme střelbu, nesení cizí osobou, oheň, socializaci s ostatními psy, nasazování botiček a mnoho jiného. Vše přizpůsobíme jednotlivým účastníkům.

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST