Svitavský dogmaraton

Místo konání: Vysoké pole u Svitav
Kontakt: kppt@email.cz
Termín: 2.9.2016 - 4.9.2016

Čas: 8:00

Start: sobota 3. 9. 2016 od 8,00 – 9,30 hod
Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude vyznačen na startovní kartu.
Kategorie:

 • DOG-MARATON: DM – muži DW – ženy
 • SHORT: SM – muži SW – ženy
 • BABY

Akce není součástí MČR.

Obecné podmínky účasti:

 • Platné očkování psa proti vzteklině, pes musí být zdravý!
 • Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona. č.246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č.77/2004 Sb. v platném znění Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem.
 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šňůře atp.), volný pohyb psa není možný!
 • Závodníci jsou při závodu odkázáni sami na sebe, vstupují do něj na vlastní nebezpečí.
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je povinen o tom telefonicky nebo osobně informovat pořadatele i v případě vlastního odvozu!
 • Odvoz z trati za poplatek 50-150 Kč na požádání závodníka (dle vzdálenosti) pouze v čase 8 – 20 hod.
 • V případě vážnějšího zranění psovoda, volejte ihned 155.
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Závodníci ve věku 15 - 18 let předloží u prezence písemný souhlas zákonného zástupce.
 • Pes závodící v DOGMARATONU musí být starší 1 roku.
 • Ohleduplné chování k přírodě a ostatním účastníkům je pro všechny závodníky samozřejmost.
 • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli nejpozději do 10:00 v neděli 4. 9. 2016.
 • Zahraniční účastníci předloží platný pas zvířete v zájmovém chovu.

PROPOZICE + PŘIHLÁŠENÍ

www.kppt.cz