Záchranářský výcvikový víkend

Místo konání: Volenice
Kontakt: kristova.karolina@gmail.com, tel: 603 417 644 – Karolína Kristová
Termín: 27.11.2015 - 29.11.2015

Akce je určena pro úplné začátečníky a pokročilé, psy všech plemen od věku 4 měsíců, háravé feny se mohou účastnit bez omezení.

Začátečníci se seznámí s tím, co vše záchranařina obnáší a zjistí, zda jejich pes má předpoklady pro tuto činnost. S mírně a více pokročilými navážeme na předchozí výcvik, můžeme se zaměřit na nácvik určitého prvku obtížnosti nebo na řešení konkrétního problému, pokud nějaký mají. Individuální přístup, přizpůsobení požadavků a výcvikových postupů fyzickým možnostem, věku, povaze a potřebám jednotlivých psů je samozřejmostí.

Pořadatel a organizátor nenese žádnou zodpovědnost za škody a újmy na zdraví způsobené účastníky nebo účastníkům a jiným osobám. Psovod se účastní na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za škody způsobené psem na majetku a osobách. Pojištění si zajišťuje každý sám.