Trend současnosti: Venčení psů v útulcích

Publikováno: 7.2.2014
Autor: Jiří Žák, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zdroj: -
Foto: Jiří Žák

Venčení psů v útulcíchSoučasným trendem v ČR je nabízení možnosti vyvenčit psa mimo areál útulku veřejnosti.
Venčení psů v útulcích má dle četných zkušeností mnoha českých útulků pozitivní vliv na psychiku psa a tudíž na celkový zdravotní stav a pohodu psa při pobytu v útulku, urychluje také proces nutné socializace před vstupem psa do nového domova.

Venčení je dle českých útulků také dobrá příležitost pro zájemce o osvojení psa, jak se se psem více seznámit a zjistit, zdali pes zájemci o osvojení skutečně vyhovuje. Z četných pozitivních zkušeností útulků, které venčení pro veřejnost umožňují je také zřejmé, že venčení ze strany veřejnosti zvyšuje celkový zájem veřejnosti o opuštěná zvířata a místní útulky.

Venčení psů v útulcích z odborného pohledu vědců:

Programy, které zahrnují zvýšený kontakt člověka se psem jako venčení nebo „mazlení“ mohou zatraktivnit psy z útulku pro zájemce o adopci tím, že změní jejich chování (Normando et al. 2006). Výhody pravidelného sociálního kontaktu člověka se psy v útulku činí tyto psy atraktivnější pro zájemce o adopci z důvodu lepší socializace a zvalitňují jejich welfare při pobytu v útulku i dle jiných četných zahraničních studií (Hubrecht,1993; Tuber et al.,1996; Wells and Hepper, 2000b; Wells , 2004; Coppola et al., 2006).

Wells and Hepper (2000a) zjistili, že psi, kteří absolvovali tyto programy trávili více času v přední části svého kotce, což zvyšuje jejich adopční potenciál. Nicméně dle některých autorů jsou výhody těchto venčících programů v konfliktu s nežádoucími účinky, pokud je tento kontakt s lidmi nepravidelný. Gasci et al. (2001) zjistili, že si psi v útulku mohou vybudovat silné pouto s dobrovolníky útulku už po minimální expozici. Ve studii provedené na laboratorních bíglech bylo zjištěno zvýšené množství fekálního kortizolu v jejich trusu, potom co byl přerušen pravidelný venčící program. Zvýšené množství fekálního kortizolu v trusu těchto psů může být interpretováno jako známka zvýšeného stresu (Normando et al. 2005). Psi u kterých byl přerušen pravidelný program venčení a sociálního kontaktu s člověkem měli také tendenci k větší apatii a k častější vokalizaci (kňučení, štěkání) (Meers et al. 2004).

Výše uvedené negativní vlivy nepravidelného venčení na pohodu psů nám tlumočil útulek Lysá nad Labem ze svých zkušeností.

Studie, které by prokázaly vliv tohoto systému venčení psů v českých útulcích ze strany veřejnosti a dobrovolníků např. na dobu pobytu či welfare psa v útulku, dosud v ČR chybí a tato oblast by měla být dále zkoumána i v prostředí českých útulků. Především ze zahraničních studií a četných pozitivních zkušeností českých útulků je však zřejmé, že při zachování pravidelnosti má venčení pozitivní vliv na celkovou pohodu psů i jejich adopční potenciál.

Venčení psů v útulcích


Jiří Žák
Projekt: Společník pro život
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

e-mail: SpolecnikProZivot@vfu.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkazy na citované odborné publikace:

Normando, et al. 2006. Some factors influencing adoption of sheltered dogs Anthrozoös, 19(3) – 2006, 211

Tuber, D.S., Sanders, S., Hennessy, M.B.,Miller, J.A., 1996. Behavioral and glucocorticoid responses of adult domestic dogs (Canis familiaris) to companionship and social separation. J.Comp. Psychol. 110, 103–108.

Hubrecht, R.C., 1993. A comparison of social and environmental enrichment methods for laboratory housed dogs. Appl. Anim. Behav. Sci. 37, 345–361.

Wells,D.L.,Hepper,P.G.,2000b. The influence of environmental change on the behaviour of sheltered dogs. Appl. Anim. Behav. Sci. 68, 151–162.

Wells, D., 2004. A review of environmental enrichment for kenneled dogs, Canis familiaris. Appl. Anim. Behav. Sci. 85, 307–317.

Coppola, C.L., Grandin, T., Enns, M., 2006. Human interaction and cortisol: can human contact reduce stress for shelter dogs? Physiol. Behav. 87, 537–541.

Wells, D.L., Hepper, P.G., 2000a. Prevalence of behavior problems reported by owners of dogs purchased from an animal rescue shelter. Appl. Anim. Behav. Sci. 69, 55–65.

Gácsi, M., Topál, J., Miklósi, Á., Dóka, A. and Csányi, V. 2001. Attachment behaviour of adult dogs (Canis familiaris) living at rescue centers: Forming new bonds. Journalof Comparative Psychology 115(4): 423–431.

Meers, L., Normando, S., Ödberg, F. O. and Bono, G. 2004. Behavioural responses of adult dogs (Beagles) to an interruption in a walking program. Poster presented at the Companion Animal Behaviour Therapy Study Group Study Day“ Attachment and its Effects on the Pet–Owner Relationship,” Birmingham, 31st March 2004.

Kam dál: 

Útulek Kolín – preciznost a píle

Zvíře z útulku

Útulek Dětmarovice uvítá každého venčitele

"Chcete mě?" - reportáž o NF Psí Naděje a PesWebu

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...