Soutěžní cvičení záchranných psů

Místo konání: Polná u Jihlavy
Kontakt: info@sirius-rescue.cz
Odkaz: www.sirius-rescue.cz
Termín: 18.4.2015

Strategie prohledávání, chválení a odměňování záleží pouze na jednotlivých týmech psovod a pes. Rozhodujícím kritériem pro soutěž bude počet nalezených osob.
Obtížnost úkrytů bude maximálně na úrovni sutinové zkoušky stupně A.

PROPOZICE

www.sirius-rescue.cz