Prodloužený záchranářský výcvikový víkend

Místo konání: Volenice
Termín: 20.8.2015

Zveme vás na 3. ročník Prodlouženého záchranářského výcvikového víkendu, konaného pod vedením Iveta Soukupová & Karolína Kristová :-)

Začátečníci:
Začátečníci budou mít možnost seznámit se s tím, co záchranařina obnáší, vyzkoušet si, zda má pes pro záchranářský výcvik vlohy, dozví se jak se psem začít a jaký výcvikový postup je vhodný právě pro jejich psa.
Doporučujeme, aby pes uměl štěkat na povel nebo ho psovod dokázal nějakým způsobem (na hračku, jídlo, při hře...) rozštěkat (není nutné).

Pokročilí:
Psovodům, kteří se záchranařině již věnují, nabízíme výcvik odpovídající stupni vycvičenosti psa (podle požadavku - nácvik přímého označení figuranta, vyhledávání osoby nebo osob v neznámém terénu atd.) a také pomoc při řešení různých výcvikových problémů u psa - malý zájem o figuranta, odbíhání od osoby, "zatloukání" úkrytů, "upadání" zájmu psa o nalezení osoby během hledání, problémy při značení určitého typu úkrytu (spodní, výškové, zcela zakryté...), značení zbytkových pachů, teplých úkrytů, napachovaných věcí, jídla atd.

Součástí výcvikového víkendu bude také noční výcvik.

Poslušnost:
Součástí záchranařiny je poslušnost. Kromě motivační radostné poslušnosti, jednotlivých cviků, vyzkoušíme střelbu, nesení cizí osobou, oheň, socializaci s ostatními psy, nasazování botiček a mnoho jiného. Vše přizpůsobíme jednotlivým účastníkům. Dle domluvy je možné místo poslušnosti trénovat i stopy.

PŘIHLÁŠENÍ

facebooková událost