3. túra se psy, tentokrát po Vendolí u Svitav

Místo konání: Svitavy, Vendolí
Kontakt: 728128092
Odkaz: www.kppt.cz
Termín: 30.5.2015 - 30.5.2015

Čas: 8,30

Trasa: http://www.mapy.cz/s/h3j2

Přihlášky zasílejte na email KPPT@email.cz, uveďte své jméno, jméno psa, telefonní číslo, případně rasu psa a obec, ze které pocházíte.

Účastnit se mohou i týmy, které nejsou předem přihlášené. Přihlášky slouží jako orientační ukazatel počtu účastníků a k doplnění prezenčních údajů (šetří to čas při prezenci).

Prezence: 8,30 (dostanete mapu a itinerář) na betonové ploše u fotbalového hřiště ve Vendolí

Start: 9,00 z fotbalového hřiště ve Vendolí u Svitav, cíl je tentokrát totožný.

Startovné: 30 Kč,-

Oceněny budou 3 první týmy, které dorazí do cíle. Ostatní dostanou cenu útěchy :)

 

Pravidla:

  • Účastník se absolvuje túru na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své chování i chování svého psa.
  • Pes musí být zdravý, v dobré kondici, s platným očkováním.
  • Psovod je po celou dobu závodu spojen se psem buď postrojem a vodítkem připnutým k pásu, nebo vede psa na vodítku.
  • Psovod dodržuje základní hygienické a bezpečností zásady (uklízet exkrementy po psu apod., v městských částech trasy dodržuje bezpečnost spojenou se silničním provozem).
  • Tým, který si trasu zkrátí, nemůže být umístěn na prvních třech místech.

Výbava: Pevná obuv, pes, vodítko, voda pro psa, dobrá nálada, mobil, potvrzení o platném očkování.