ANIMAL EYE – nová nezisková organizace hájící práva zvířat

Publikováno: 24.3.2015
Autor: ANIMAL EYE
Foto: ANIMAL EYE, archiv PesWeb

Praha, 17. března 2015Známí advokáti, experti na ochranu zvířat a welfare, specialisté na marketing a komunikaci a internetoví odborníci založili celostátní neziskovou organizaci ANIMAL EYE, z.s. Hlavním cílem organizace je důslednější prosazování a hájení práv a zájmů zvířat, a to především zvířat v zájmovém chovu.

Animal eye - za práva zvířat

Jedním z impulzů, který vedl k založení neziskové organizace ANIMAL EYE, z.s., byla mediálně známá kauza „množíren“ psů, spojená na počátku se jménem moderátora České televize Jana Smetany. Podle studie mezinárodní organizace VIER PFOTEN International, s níž ANIMAL EYE spolupracuje, patří Česká republika spolu se Slovenskem, Polskem, Maďarskem a Rumunskem mezi hlavní vývozny psů pro celou Evropu. Studie současně podotýká, že prodej zvířat přes internet tvoří zhruba 10 % z celého evropského trhu a očekává se, že v budoucnu uvedené číslo ještě poroste.

Tato čísla jsou opravdu alarmující. Za účelem snazšího postihu podvodné a klamavé činnosti poškozující spotřebitele v anonymním internetovém prostředí hodlá ANIMAL EYE zavést mechanismy umožňující monitorovat inzertní portály a další komunikační kanály, prostřednictvím kterých se uskutečňuje prodej zvířat. Získané informace budou systematicky analyzovány a vyhodnocovány tak, aby bylo možné zachycovat podvodnou činnost již v zárodku,“ uvádí předsedkyně neziskové organizace ANIMAL EYE a advokátka Zuzana Rennerová.

ANIMAL EYE se zaměřuje i na další oblasti hájení práv a zájmů zvířat, které v současné chvíli nejsou v České republice adekvátně pokryty - důsledné uplatňování zákonů v praxi, pomoc se soudními a správními řízeními, odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat. V této souvislosti se organizaci ANIMAL EYE podařilo díky tlaku a medializaci problematiky ukončit podnikatelskou činnost tří hlavních překupnických subjektů, které působily na území hlavního města Prahy. Stejně tak se podařilo iniciovat několik významných změn vedoucích ke zpřesnění pravidel v chovatelských řádech subjektů z Česka a Slovenska.

Pro širokou veřejnost je určena telefonická poradna. Na tento komunikační kanál se může obrátit každý, kdo se stal svědkem týrání či bezdůvodného usmrcení zvířete anebo jiného bezpráví, resp. ten, kdo získal informace o podvodném prodeji či ilegálním zahraničním transportu zvířat a chce nastalou situaci efektivně a zároveň diskrétně řešit. Při implementaci telefonické poradny čerpala organizace ANIMAL EYE z bohatých zkušeností prezidentky a zakladatelky Nadace Naše dítě a zakladatelky Linky bezpečí a Linky právní pomoci Zuzany Baudyšové. „Týmu lidí z okolí Jana Smetany od samého počátku moc fandím a prospěšné aktivity na ochranu zvířat plně podporuji. Obzvláště se mi líbí nápad na zřízení Telefonické poradny – domnívám se, že pomyslnou ochrannou ruku si zaslouží i zvířátka,“ uvedla Zuzana Baudyšová.

Animal Eye: Pro širokou veřejnost je určena telefonická poradna. Na tento komunikační kanál se může obrátit každý, kdo se stal svědkem týrání či bezdůvodného usmrcení zvířete anebo jiného bezpráví ...

Organizace ANIMAL EYE se hodlá zaměřit také na oblast public affairs – pro tyto účely se registrovala v rejstříku zástupců zájmových skupin Evropské komise. Někteří členové ANIMAL EYE se v průběhu uplynulého léta podíleli na ustavení expertní pracovní skupiny, ve které jsou zastoupeni špičkoví odborníci i představitelé všech relevantních subjektů (Státní veterinární správa ČR, Komora veterinárních lékařů ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Generální finanční ředitelství aj.) a která má ambici být trvalým pracovním orgánem pro otázky legislativy na úseku ochrany zvířat. V tuto chvíli je v návaznosti na chystanou unijní úpravu připraven věcný záměr centrálního rejstříku psů a plošného povinného čipování, který se snaží při zachování funkčnosti snížit náklady na přijatelnou úroveň, a dílčí novelizace některých předpisů, včetně zákona na ochranu zvířat proti týrání. Pracuje se rovněž na studii o minimálních požadavcích na zájmový chov se zhodnocením dopadů na fyziologii a psychiku zvířat.

ANIMAL EYE úzce spolupracuje se zavedenými ochranářskými organizacemi, a to nejenom v České republice (Liga na ochranu zvířat, Svoboda zvířat aj.), ale také v zahraničí (Vier Pfoten, EITAL aj.). Tým právních specialistů vedou advokáti Martin Doležal z Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a Jindřich Kalíšek z Advokátní kanceláře Becker a Poliakoff. Pomoc přislíbil také přední odborník na oblast veřejné správy a legislativu František Korbel, který působil několik let jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a nyní je partnerem v Advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners. „Problematika ochrany zvířat a životního prostředí je mi blízká, a to nejenom z dob mého působení na Ministerstvu životního prostředí. Rád přispěji svými zkušenostmi k podpoře obecně prospěšné věci.“

Do budoucna plánuje ANIMAL EYE řadu informačních kampaní i tematických osvětových akcí, na jejichž přípravě se budou podílet významné české konzultantky Petra Hubačová, Lada Brunová a Michelle Losekoot.

Více informací o ANIMAL EYE lze nalézt na www.animaleye.cz.


INFORMACE O ANIMAL EYE:

ANIMAL EYE, z.s., je celostátní nezisková organizace, jejímž účelem je hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především pak zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany zvířat v České republice. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které doposud nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost, public affairs, osvěta). Cílem ANIMAL EYE je stát se důvěryhodnou ochranářskou organizací v povědomí široké veřejnosti. Organizace by ráda nastavila přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a do budoucna se vyprofilovala v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.


Kontakt pro média:
Mahulena Poliaková, tel.: +420 602 355 910
email: mahulena.poliakova@publicis.cz

Eliška Poláčková, tel.: +420 724 009 231
email: eliska.polackova@publicis.cz

Kam dál: 

Inzerce plná skrytého psího utrpení

Stop „množírnám“?

Kulich do škol

PesWeb - projekt Nadačního fondu Psí Naděje

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...