Celodenní seminář Přípravy na výstavy a handling

Místo konání: Psí škola KALA, Ústí nad Labem
Kontakt: kala.kv@seznam.cz
Termín: 29.3.2015

Čas: 11:00

Cena: 800 Kč za tým (jeden pes a psovod), 400 Kč za diváka nebo druhého člověka k týmu, 400 Kč za druhého psa jednoho týmu.
Seminář se pořádá v hale naší Psí školy KALA.

Adresa na www.psi-skola-kala.webnode.cz
facebookové stránky 

Omezen je počet týmů (1 pes a 1 psovod), a to maximálně na 10 týmů. Přednost mají ti z Vás, kteří mají zaslané přihlášky společně s platbami. Pokud se tedy přihlásíte, ale nezaplatíte, může Vaše místo dostat další člověk, který zaplatil dříve, i když přihlášku zaslal později.

Přihlášky se musí zaslat nejpozději do 16.3.2015 na e-mail kala.kv@seznam.cz a následně do 4 dnů od podání přihlášky musí být připsána platba na účet 188148401/0600. Jako VS pro platbu uveďte telefonní kontakt, který je uveden v přihlášce a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Přihláška se zasílá jako zpráva v e-mailu ve tvaru:

  • jméno a příjmení psovoda (handlera)
  • rasa a věk účastněného psa
  • jméno a počet diváků
  • rasa, počet a věk dalších zúčastněných psů
  • zkušenosti s výstavami psa a handlera.
  • telefonní kontakt na handlera

- Zahájení programu je pro začátečníky v 11 hodin, pro pokročilé ve 12 hodin
Do pokročilých se hlásí zkušení chovatelé či vystavovatelé, kteří dokonale znají organizaci výstav a tituly.

Program:

  • 11-12 hodin: Seznámení začátečníků s organizací výstav, kruhem, možností tříd, vysvětlení možných titulů a ocenění, seznámení s postojem a správným klusem.

- k čemu slouží výstavy (bonitace, uchovnění, šampionáty)
- typy výstav
- průběh výstavy a organizace (třídy, kruh, rozhodčí, posudek, zápis do PP, tituly)
- posuzování a závěrečné soutěže
- postoj, klus (handling)

  • 12-13 hodin: Teorie handlingu (postoj, klus, komunikace se psem, zakrývání nedostatků, předvedení předností).

- druhy šampionů u nás a v zahraničí
- zopakování postoje a klusu, správná komunikace se psem v kruhu a mimo kruh
- předvedení handlingu
- zakrývání nedostatků, předvedení předností

  • Od 13 hodin: Posouzení exteriéru Vašeho psa, nácvik postoje a klusu, vysvětlení správného předvedení dle rasy jednotlivě, dále práce ve skupinkách jako na reálné výstavě.

- jednotlivé posouzení exteriéru všech přítomných psů (nedostatky a přednosti)
- jednotlivé nácviky předvedení a konzultace správné komunikace
- nácvik ve skupinkách (4-6 psů v jedné skupině)
- závěrečný společný nácvik jako na reálné výstavě samostatně, dále po 2 až 5 psech dohromady

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST