3.stretnutie priateľov bernských salašníckych psov na Šarišskom hrade

Místo konání: Šarišský Hrad - SR
Termín: 28.3.2015

Čas: 10:30

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST