Oblastní výstava Příbram

Místo konání: Příbram
Kontakt: vystavapsu-pribram@seznam.cz
Termín: 11.7.2015

Čas: 7:30

Oblastní výstava Příbram

pro všechna plemena skupin

FCI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X
včetně národních a neuznaných plemen
mimo německých ovčáků

11.7.2015

a

Klubová výstava

Beauceronů

www.beauceron.cz

PROGRAM

  • registrace psů 7:30 - 9:00 hodin
  • posuzování v kruzích 9:15 - cca 13:00 hodin
  • závěrečné soutěže po ukončení posuzování


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava je přístupná psům a fenám všech plemen zapsaných v knihách uznaných FCI mimo německých ovčáků, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných knihách, na přihlášce nutno uvést i původní zkratku pl. knihy a číslo zápisu země, ze které pes pochází. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví psi musí být opatřeni náhubkem.


Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z výstavy se dále vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Změny exteriérů psa prováděné nadměrným lakováním, tónování srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.


VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Psi, musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 pís. b zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění vet. zákona). Všechna zvířata musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst. 1, pís. f veterinárního zákona a to již od věku 4 měsíců. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí výstavy zúčastnit!

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení Mezinárodního výstavního řádu FCI a výstavní řád ČMKU

PROPOZICE + PŘIHLÁŠENÍ